PROGRAM ŻYCIA DLA CHRZESCIJAN

Nadszedł czas św. Józefa!

W naszej epoce Pan wyraźnie pragnie zwrócić ku św. Józefowi nasze serca, rodziny, parafie, diecezje i Kościół. Św. Józef zawsze zajmował szczególne miejsce w sercach chrześcijan. Przez stulecia święci, papieże, mistycy, uczeni i świeccy czcili i wielbili go w jego chwale.

Teraz nadszedł czas św. Józefa! Bóg wskazał nam wyraźnie, że pragnie, aby Jego lud zwrócił większą uwagę na św. Józefa Żyjemy w nowoczesnych czasach – czasach, w których Kościół jest świadkiem bezprecedensowej ery nabożeństwa do św. Józefa. Nadszedł czas całkowitego zawierzenia św. Józefowi!  Jest wiele powodów, lecz dwa z nich wydają mi się szczególnie ważne.

            Po pierwsze, potrzebujemy ojcostwa duchowego św. Józefa do pomocy w obronie małżeństwa i rodziny. Małżeństwo i rodzina były atakowane od zawsze, jednak w czasach współczesnych te napaści stały się wyjątkowo wzmożone. Wielu ludzi zatraciło świadomość, co to znaczy być mężczyzną czy kobietą, nie mówiąc już o tym, że nie wiedzą, czym jest małżeństwo i rodzina. Wiele krajów świata przyznało sobie nawet prawo do przedefiniowania małżeństwa i rodziny. Ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem i Szatanem zostanie stoczona o małżeństwo i rodzinę. Aby zwalczyć i zwyciężyć podstępy Szatana, Kościół potrzebuje św. Józefa. Jego przykład i ochrona są jedyną drogą wyjścia z tego strasznego zamętu, w jakim obecnie tkwimy. Do kogóż mamy się zwrócić, jeśli nie do głowy Świętej Rodziny i postrachu duchów piekielnych? Kto mógłby nam pomóc zrozumieć, czym jest mał­żeństwo i rodzina?

            Po drugie, cały świat potrzebuje dziś ponownej ewangelizacji, w tym także ogromna większość chrześcijan. Święty Józef był pierwszym misjonarzem. Wiele narodów i kultur oderwało się od swoich chrześcijańskich korzeni i wstąpiło na drogę prowadzącą do samozniszczenia. Kraje zbudowane niegdyś na fundamentach judeochrześcijańskich zostały zdominowane przez ideologie i organizacje, które dążą do odarcia społeczeństwa ze wszystkiego, co święte. Jeśli nic się nie zmieni, cywilizacji grozi samozagłada.

Trzeba modlić się o to orędownictwo św. Józefa dla obrony przeciw pojawiającym się zagrożeniom, ale także i przede wszystkim dla umocnienia go w podejmowaniu zadania ewangelizacji świata i nowej ewangelizacji.

 

SPOTKANIE 1

Powierzać siebie św. Józefowi!

            Kiedy Bóg pragnie wznieść duszę ku wysokościom, łączy ją ze św. Józefem, dając jej mocną miłość ku temu dobremu świętemu. Aby wznieść się ku wysokościom życia duchowego, trzeba zawierzyć się św. Józefowi. Wielu chrześcijan poświęciło życie Dziewicy Maryi, aby bardziej zjednoczyć się z Jezusem. Bez wątpienia konsekracja Matce Bożej należy do najlepszych rzeczy, jakie możemy zrobić w naszym życiu duchowym. Jej istotą jest pomoc w staniu się „drugą Maryją” dla Jezusa, wierną, miłującą i ufną towarzyszką Zbawcy. Poświęcenie życia św. Józefowi działa bardzo podobnie. Powierzenie siebie św. Józefowi pomoże ci stać się „drugim Józefem” dla Jezusa i Maryi. A więc powierzenie się całkowite św. Józefowi pomoże ci stać się wiernym, miłującym i ufnym towarzyszem Jezusa i Maryi!

W Nowym Testamencie czytamy, że Jezus uczynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Ek i, 52.) l pod czułą opieką swoich rodziców. I ty sam możesz czynić takie postępy, jeśli powierzysz się ojcowskiej opiece św. Józefa.

Kim i jakim człowiekiem był ten błogosławiony Józef, można się domyślić z jego imienia; zasłużył, aby go czczono, aby weń wierzono i nazywano ojcem Boga. Można się tego domyślić z samego jego imienia, które w tłumaczeniu znaczy „Bóg doda”.

Święty Józef ma dla ciebie ojcowską miłość, moc zwiększania obecności Boga w twoim życiu i zabierania cię na wysokości w życiu duchowym. Przez stulecia ten sekret św. Józefa pozostawał ukryty. Wiedzieli o nim święci, mistycy i kilku papieży. Teraz nasza kolej, żeby go odkryć.

Kościół i świat coraz bardziej go potrzebują. Potrzebujemy go, aby pomógł nam odwzajemnić miłość Jezusa i żyć cnotliwie. Rozpaczliwie potrzebujemy opieki św. Józefa. Rodzina – fundament społeczeństwa – jest atakowana. Rodzina Boża -. Kościół katolicki – również doświadcza złośliwych napaści ze strony świata, wiernych, diabła i części własnych synów. Potrzebujemy św. Józefa, żeby nas chronił. To nasz kochający i wy­baczający ojciec duchowy, święty, silny i gotowy nieść nam pomoc. Jest na zawsze związany z Jezusem, z Maryją i z Kościołem. Chronił Świętą Rodzinę. Nas też będzie chronił, jeśli powierzymy się jego ojcowskiemu sercu i duchowej opiece.

Święty Józef jest twoim duchowym ojcem. Wszystkie dzieci są podobne do swoich rodziców. Jesteś dzieckiem św. Józefa. Powinieneś być do niego podobny, zwłaszcza naśladując jego cnoty oraz wierność Jezusowi i Maryi. Święty Józef odgrywa zasadniczą (życiodajną) rolę w twoim wzrastaniu duchowym i dobrostanie.

Święty Józef nie był biernym narzędziem w wielkim dziele naszego zbawienia; odegrał bardzo aktywną rolę i właśnie dlatego został włączony w dzieła miłosierdzia wcielonej Mądrością.

Miłosierna miłość Boga dała ci św. Józefa na ojca duchowego. Zbliży się do Jezusa i Maryi i doświadcz wzrastania w cnocie. Zwróć się do św. Józefa! Złóż u jego stóp wszystko, czym jesteś, i wszystko, co masz, powierz siebie św. Józefowi!

 

Codzienny akt poświęcenia życia św. Józefowi

Mój ojcze i mój opiekunie, powierzam Ci się całkowicie, i aby do wieść mojego nabożeństwa do Ciebie, poświęcam Ci dziś swoje oczy, swoje uszy, swoje usta, swoje serce, całą swoją istotę, bez wyjątku. Zatem, o dobry ojcze, skoro jestem Twój, trzymaj mnie i strzeż jako swoją własność. Amen.

 

W naszej parafii rusza nieustanna nowenna do św. Józefa, każdego 19 dnia miesiąca, o godz. 17.30

 

Zapraszamy wszystkich mężczyzn, młodzieńców, ludzi biznesu i zwyczajnej pracy.