Niedziela (25 lipca) ze św. Krzysztofem

Kim był św. Krzysztof?

Św. Krzysztof według legendy przenosił ludzi z jednego brzegu na drugi. Pewnej nocy miał przenieść samego Pana Jezusa, który przyszedł do niego pod postacią dziecka.

Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle. co „niosący Chrystusa”.

Św. Krzysztof miał pochodzić z Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji i tam ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku.

Według legendy pierwotne imię św. Krzysztofa miało brzmieć Reprobus (Odrażający), gdyż miał on mieć głowę podobną do psa. Za to wyróżniał się niezwykłą siłą. Postanowił przeto oddać się w służbę najpotężniejszemu na ziemi panu. Służył więc najpierw królowi swojej krainy. Kiedy wszakże przekonał się, że król ten boi się bardzo szatana, wstąpił w jego służbę. Dnia pewnego przekonał się jednak, że szatan boi się imienia Chrystusa. To wzbudziło w nim ciekawość, kim jest ów Chrystus, którego boi się szatan. W taki to sposób opuścił służbę szatana i poszedł w służbę Chrystusa. Zapoznał się z nauką chrześcijańską i przyjął Chrzest św. Za pokutę i dla zadośćuczynienia, że służył szatanowi, postanowił zamieszkać nad rzeką Jordanem, w miejscu, gdzie woda była płytsza, by przenosić na swoich potężnych barkach pielgrzymów, idących ze Wschodu do Ziemi Świętej.

Pewnej nocy usłyszał głos dziecka, które prosiło go o przeniesienie na drugi brzeg. Kiedy je wziął na ramiona, poczuł ogromny ciężar, który go przytłaczał tak, iż zdawało mu się, że zapadnie się w ziemię. Zawołał: „Kto jesteś, Dziecię?”. Otrzymał odpowiedź: „Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz, cały świat”. Miał mu wtedy Pan Jezus przepowiedzieć rychłą śmierć męczeńską. Ten właśnie fragment legendy stał się natchnieniem dla niezliczonej wprost liczby malowideł i rzeźb św. Krzysztofa. Tradycja miała Reprobusowi nadać tytuł „Krzysztofa”, czyli „nosiciela Chrystusa”. Pan Jezus po przyjęciu przez Krzysztofa Chrztu świętego miał mu przywrócić wygląd ludzki.

Modlitwa kierowcy

            Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko, abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody. Nie pozwól, Dawco życia, bym stał się przyczyną śmierci lub kalectwa, a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku. Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości. Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata i radość Twej łaski towarzyszyły mi na zawsze. Amen.


Czym jest MIVA?

MIVA – Stowarzyszenie/Organizacja na rzecz misyjnych środków transportu. Motto MIVA brzmi:  Niesiemy Chrystusa

  • na ziemi
  • na wodzie
  • w powietrzu

Środki na pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie pojazdów MIVA Polska organizuje co roku poprzez Akcję św. Krzysztof. Akcja ta jest apelem MIVA do kierowców i użytkowników pojazdów mechanicznych, aby w duchu wdzięczności Panu Bogu za szczęśliwie i jazdę bezwypadkową złożyli 1 grosz za 1 kilometr na środki transportu dla misjonarzy.

W tym roku pomoc matrialna będzie przeznaczona na zakup wózków dla niepełnosprawnych na misjacj. Mają to być promienie Bożego Miłosierdzia, które oświetlą ciemności ich życia.

 

 

 


Poświęcenie pojazdów

25 lipca poświęcenie pojazdów i modlitwa
za kierowców i innych użytkowników dróg
po każdej Mszy św.
na parkingu przed kościołem