Pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

            25 lipca 2021 r. będziemy po raz pierwszy obchodzić Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Dzień ten ustanowił papież Franciszek na czwartą niedzielę lipca, w bliskości wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Jezusa.
„Często zapomina się o dziadkach. Nie zapominajmy o bogactwie stania na straży korzeni. Dlatego postanowiłem ustanowić Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych” – powiedział papież Franciszek 31 stycznia 2021 r.


ODPUST ZUPEŁNY
z okazji Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych

Penitencjaria Apostolska ogłosiła dekret:

  • Osoby starsze mogą uzyskać odpust uczestnicząc w jednej z Mszy św. odprawianych z okazji tego Światowego Dnia w dniu 25 lipca (w naszej parafii Chrystusa Króla będzie to w poniedziałek 26 lipca).
  • Z uwagi na nadal utrzymujący się stan zagrożenia zdrowia i fakt, że niektórzy seniorzy nie będą mogli osobiście uczestniczyć we Mszy św. z powodów zdrowotnych, odpust obejmie również tych, którzy będą uczestniczyli we Mszy za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu.
  • Udziela się także odpustu tym wszystkim, którzy w tym Światowym Dniu wykonają „uczynek miłosierdzia”, odwiedzając samotną osobę starszą.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA DŁUGIE ŻYCIE

Boże Miłosierdzia, który obdarzyłeś swoje dzieci darem długiego życia; udziel im swego błogosławieństwa.
Spraw, aby odczuły miłość i moc Twojej obecności.
Niech się radują z Twego miłosierdzia, gdy patrzą w przeszłość.
Gdy patrzą w przyszłość, niech wytrwają w nadziei, która nie gaśnie.
Tobie niech będzie cześć i chwała na wieki.


Fragmenty orędzia papieża Franciszka

Drodzy dziadkowie, drogie babcie!

„Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” – to obietnica, jaką Pan złożył uczniom zanim wstąpił do Nieba i którą dziś powtarza także Tobie, drogi dziadku i droga babciu. Tobie. „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”, to także słowa, które jako Biskup Rzymu i jako osoba starsza jak Ty, chciałbym skierować do Ciebie, z okazji tego pierwszego Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych: cały Kościół jest blisko Ciebie – mówiąc lepiej: jest blisko nas – troszczy się o Ciebie, kocha Cię i nie chce Cię opuścić!

Prorok Joel wypowiedział kiedyś: „starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia” (Jl 3,1). Przyszłość świata znajduje się w tym przymierzu pomiędzy młodymi i starszymi. Kto, jeśli nie młodzi może przyjąć marzenia starszych i nieść je dalej? Ale do tego potrzeba, abyśmy dalej marzyli: w naszych marzeniach o sprawiedliwości, pokoju, solidarności znajduje się ta możliwość, aby nasi młodzi mieli nowe widzenia i abyśmy wspólnie mogli budować przyszłość. Konieczne jest także, abyś ty dał świadectwo, że można wyjść odnowionym z doświadczenia próby.

Marzenia są zatem splecione z pamięcią. To pamięć może pomóc nam w tworzeniu świata bardziej ludzkiego, bardziej otwartego na przyjęcie. Ale bez pamięci nie można budować, bez fundamentów nigdy nie zbudujesz domu.

Ważna jest też modlitwa. Twoja modlitwa jest bardzo cennym źródłem: jest płucem, bez którego Kościół i świat nie mogą się obyć. Twoje wstawiennictwo za światem i Kościołem nie jest daremne, ale ukazuje wszystkim spokojną ufność, że dotrzemy do brzegu.

Droga babciu, drogi dziadku, „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”! Dalej, odwagi! Niech Pan wam błogosławi.