Trzeźwość narodu i abstynencja Polaków

Abstynencja a trzeźwość

Silna wola i niepicie „w zaparte” tylko po to, żeby utrzymać abstynencję, dają nikłe szanse powodzenia. Od abstynencji do trzeźwości prowadzi długa droga. I wcale nie jest tak gładka i prosta, jak mogłaby się wydawać.

Trzeźwość to właściwie już nie jest nastawienie do alkoholu, tylko postawa wobec życia. Zwyczajnie „nie pić”, którego wymaga abstynencja, zaczyna mieć głębszy wymiar – trzeba uznać różne swoje ograniczenia, nie tylko nie możność kontrolowania picia, jak również poradzić sobie z problemem zaprzeczania i z „chorymi” emocjami.

 

Albo inaczej:

   • pogodzić się z faktem, że chęć picia będzie się pojawiać, nauczyć się dostrzegać jej zwiastuny i przeciwstawiać się alkoholowej pokusie;
   • rozpoznać jasno ogrom zniszczeń spowodowanych piciem i błędne ścieżki swojego myślenia, czujnie śledząc wszelkie zafałszowania obrazu samego siebie i rzeczywistości;
   • odzyskać kontakt z uczuciami, nauczyć się przeżywać je bez znieczulenia i otwarcie wyrażać w taki sposób, by nie krzywdzić innych;
   • stworzyć sobie oparcie w środowisku abstynenckim i nauczyć się sięgać po pomoc w chwilach zagrożenia.

Poza tym podejmując walkę ze swoją chorobą alkoholik – któremu picie pozwalało unikać zadań i trudności, jakim teraz ma sprostać – musi nabyć wiele różnorodnych umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia.

Można powiedzieć „nowego życia”, bo tak naprawdę musi zacząć żyć zupełnie inaczej niż dotychczas.


Nie pije i nie częstuje

W sierpniu Episkopat Polski tradycyjnie zwraca się z apelem o podjęcie daru abstynencji i promowanie postaw trzeźwościowych w rodzinach, życiu osobistym i zawodowym.

Trzeźwość obowiązuje nas wszystkich zawsze i wszędzie. Jeśli ktoś nie jest abstynentem, to może spożywać alkohol w bardzo małych ilościach i bardzo rzadko, wtedy zachowuje cnotę trzeźwości. Natomiast wielu ludzi podejmuje abstynencję, całkowicie rezygnuje z używania alkoholu, czy to przez całe życie, czy też przez pewien jego okres.


Parafialna księga trzeźwości

Deklaracja abstynencji:

W miesiącu sierpniu, ale i nie tylko, zachęcamy do postanowienia abstynencji w konkretnej intencji, np. naszych bliskich. Postanowienie takie możemy zapisać w Parafialnej Księdze Abstynencji, która znajduje się w kaplicy Matki Bożej.