Św. Józef – Oblubieniec Bogarodzicy

SPOTKANIE  7

 

„Jak żarliwie św. Józef musiał się modlić, aby poznać i jeszcze
bardziej pokochać swoją niepokalaną małżonkę.”

bł. Gabriel Maria Allegra

 

Żaden mężczyzna nie był bardziej zakochany w kobiecie niż św. Józef w Maryi. Ileż godności i świętości wymagało od niego bycie jej mężem! Wgłębi swojego kobiecego serca Maryja wiedziała, że z tym mężczyzną jest bezpieczna. Był jej rycerzem i obrońcą. Każda żona pragnie mieć takiego męża – delikatnego i troskliwego, który jest także dobrym ojcem.

Kobiety zasługują na silnych, opiekuńczych mężczyzn, a przy tym delikatnych, kochających i godnych zaufania. Każda z nich pragnie znaleźć poczucie bezpieczeństwa w ramionach mężczyzny, który jest gotów oddać za nią życie. Kościół i świat potrzebują takich mężczyzn jak św. Józef. Jest on wzorem męża.

            Święty Józef był oblubieńcem Maryi. Podobnie każdemu ojcu powierzona jest tajemnica kobiety poprzez swą własną małżonkę. Drodzy ojcowie, jak św. Józef szanujcie i kochajcie wasze żony oraz prowadźcie wasze dzieci z miłością, poprzez waszą wyraźną obecność, ku Bogu, tam gdzie powinny być.

Każde katolickie serce pragnie mieć takich pasterzy jak św. Józef, takich księży i biskupów – ojców duchowych – ludzi z zasadami, rycerskich wojowników, obrońców i opiekunów. Katolicy oczekują, że ich księża i biskupi będą żarliwie się modlić, będą godni zaufania, łagodni, współczujący i cnotliwi. Oblubienica Chrystusa, Kościół, zasługuje na to, aby mieć przewodników gotowych walczyć z wilkami z miłości do swoich owiec, zabijać duchowe bestie i głosić prawdę z pasją, z chrześcijańskim miłosierdziem i gorliwością. Święty Józef jest wzorem każdego ojcostwa. Jeśli mężowie, ojcowie lub księża nie będą go naśladowali, to żaden z nich nigdy pełni nie zrozumie, co to znaczy być człowiekiem pełnym poświęcenia, kochającym mężem i ojcem, prawdziwie męskim świętym.

            Święty Józef jest wzorem męża i ojca. Powołaniem wszystkich mężczyzn jest służba tym, których powierzono ich miłości i trosce. Dziś wielu mężczyzn o tym zapomniało, ale św. Józef pomoże im sobie to przypomnieć. Wesprze ich, aby odzyskali świętość i rycerskość. Wielu z nich odkrywa w św. Józefie wzór siły, wierności, bohaterstwa i cnoty. Jeśli mężczyźni – mężowie, ojcowie, księża i biskupi – pójdą za przykładem św. Józefa, rodziny będą kochające i bezpieczne, mężowie będą święci, księża będą pokonywali smoki, a biskupi znów staną się pasterzami dusz i filarami prawdy.

Święty Józef jest wzorem dla wszystkich mężczyzn. Prawdziwi mężczyźni są ludźmi zasad służącymi innym. Prawdziwi mężczyźni kochają. Prawdziwi mężczyźni chronią kobiety i dzieci przed wszelkim niebezpieczeństwem. Są gotowi umrzeć za swoje żony i dzieci. Święci księża i biskupi są gotowi cierpieć i umrzeć za dusze powierzone ich opiece. Tacy księża i biskupi nie obawiają się szyderstw, kpin, obmowy, biedy ani uwięzienia. Mężczyźni tacy jak św. Józef są gotowi stanąć do walki oto, co kochają, o dobro, prawdę i piękno. Może Kościół i rodziny znów zapełnią się takimi mężczyznami!

Codzienny akt poświęcenia życia św. Józefowi

Mój ojcze i mój opiekunie, powierzam Ci się całkowicie, i aby do wieść mojego nabożeństwa do Ciebie, poświęcam Ci dziś swoje oczy, swoje uszy, swoje usta, swoje serce, całą swoją istotę, bez wyjątku. Zatem, o dobry ojcze, skoro jestem Twój, trzymaj mnie i strzeż jako swoją własność. Amen.