św. Józef – Przeczysty Stróż Dziewicy

SPOTKANIE  5

 

Było koniecznością, aby Boża opatrzność powierzyła ją
Maryję opiece i trosce absolutnie czystego mężczyzny”.
w. Franciszek Salezy

 

(Lilia symbol czystości)

Czystość jest cnotą. Bardzo ważną cnotą. Aby zachować czystość, trzeba mieć samokontrolę, panować nad swoimi namiętnościami i seksualnością. Wbrew powszechnemu mniemaniu osoba ćwicząca się w czystości nie tłumi ani nie odrzuca piękna seksualności człowieka. Wręcz przeciwnie, czystość zachowuje ludzkie serce i ciało dla autentycznego samoofiarowania się. Wszyscy ludzie, bez względu na swoje powołanie w życiu, są wezwani do czystości. Czystość jest cnotą, która chroni nas przed niewolnictwem naszych namiętności i postępowaniem jak nierozumne zwierzęta.

Celibat jest szczególną formą czystości. Bóg powołuje niektórych mężczyzn i kobiety do celibatu przez wzgląd na królestwo niebieskie. Święty Józef jednocześnie zachował czystość i celibat. Bóg go powołał, aby poślubił dziewicę poświęconą Bogu umysłem, ciałem i duszą.

Józef i Maryja żyli w związku nazywanym Józefowym małżeństwem [lub białym – przyp. tłum.]. Byli naprawdę mężem i żoną, ale nigdy nie podjęli współżycia fizycznego. Ich powołanie polegało na zjednoczeniu serc, umysłu i duszy, lecz nigdy ciała. Oboje byli poświęceni Bogu i zrezygnowali z naturalnego dobra dla dobra większego: zbawienia dusz.

Święty Józef jest czystego serca. Być czystym to mieć czyste serce. Nie zobaczy Boga serce człowiecze, jeśli nie jest czyste. Serce św. Józefa jest przeczyste. Święty Józef przez dziesiątki lat wpatrywał się w oblicze Boga w Jego wcielonym Synu. Poeci często mówią, że oczy są oknem duszy. Jeśli to prawda, to św. Józef musiał mieć najczystsze i najbardziej przejrzyste oczy spośród wszystkich ludzi. W jego oczach i sercu nie kryły się złe zamiary, były one czyste i pałały miłością do Jezusa i Maryi.

Współczesnego człowieka zaślepiła nieczystość. Świat popiera i promuje stosunki przedmałżeńskie, wspólne zamieszkiwanie przed ślubem, antykoncepcję i wiele innych niemoralnych praktyk. Dziś czystość jest cnotą zapomnianą. Nawet pary małżeńskie żyją w przekonaniu, że mają prawo zrobić z ciałem współmałżonka, co im się podoba. Nie jest to prawdą. Czystość wymagana jest również w małżeństwie, aby pary prawdziwie się kochały, zachowały godność i wzajemny szacunek.

Twój ojciec duchowy jest człowiekiem szlachetnym. Święty Józef jest pierwszym chrześcijańskim wzorem szlachetności, drugim po Jezusie największym przykładem męskiej cnoty. Poślubił najpiękniejszą kobietę na świecie, traktował ją z szacunkiem, godnością i czcią. Jakże inaczej wyglądałby dziś świat, gdyby mężczyźni bardziej przypominali św. Józefa, chronili i bronili piękna zamiast wykorzystywać i znieważać kobiecą tajemnicę.

Bóg pragnie, aby wszyscy mężczyźni byli podobni do św. Józefa. On jest pierwszym Przeczystym Stróżem Dziewicy. Większość mężczyzn zostanie powołana do małżeństwa, a część do konsekrowanego celibatu. Oba powołania są potrzebne. Bez małżeństwa nie ma dzieci. Bez księży nie ma sakramentów. Żonaci mężczyźni powinni zachować w małżeństwie czystość. Księża i biskupi powinni naśladować św. Józefa w czystej miłości do dziewiczego Kościoła.

 

Codzienny akt poświęcenia życia św. Józefowi

Mój ojcze i mój opiekunie, powierzam Ci się całkowicie, i aby do wieść mojego nabożeństwa do Ciebie, poświęcam Ci dziś swo­je oczy, swoje uszy, swoje usta, swoje serce, całą swoją istotę, bez wyjątku. Zatem, o dobry ojcze, skoro jestem Twój, trzymaj mnie i strzeż jako swoją własność. Amen.