KĄCIK DLA DZIECI

Rady od nauczyciela

Pewien chiński chłopiec chciał nauczyć się szlifowania nefrytów. Dlatego udał się do najlepszego nauczyciela zawodu w całych Chinach, a ten przyjął go na ucznia.

Pierwszego dnia nauczyciel dał mu kawałek nefrytu i polecił:

– Zaciśnij go w dłoni.

Przez cały dzień chłopiec stał nieruchomo, trzymając w ręce nefryt. Nie robił nic innego.

Następnego dnia przyszedł odważnie do nauczyciela, z nadzieją, że nauczy się czegoś nowego. Lecz mężczyzna znów włożył mu do ręki kawałek nefrytu i powiedział:

– Trzymaj go dobrze.

I znowu przez cały dzień jedynym zajęciem chłopca było trzymanie w zaciśniętej dłoni kawałka nefrytu.

Tak było następnego dnia i kolejnego także. Przez cały rok.

Wreszcie któregoś ranka chłopiec przyszedł do nauczyciela i, jak zwykle, wyciągnął do niego otwartą dłoń. Nauczyciel włożył mu do ręki kamień.

Lecz kiedy kamień lekko musnął jego dłoń, chłopiec wykrzyknął:

– Ależ to nie jest nefryt! Nauczyciel uśmiechnął się:

– Teraz już znasz nefryty.

Bruno Ferrero


ZAPROSZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO UDZIAŁU W ŻYCIU PARAFII

DZIECI

 Piątek      – spotkanie dla Dzieci Bożych – godz. 17.00 ( oprócz I piątku)

Sobota     – spotkanie dla ministrantów – godz. 9.00 ( oprócz I soboty)

Niedziela –  Msza św. – godz. 11.00 z kazaniem dla dzieci i nowymi piosenkami

MŁODZIEŻ ( Wspólnota – „Jestem”)

Piątek       – spotkanie w salce – godz. 19.00

Niedziela  – Msza św. – godz. 9.30 z kazaniem dla młodych