Z ŻYCIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

Zaproszenia

18 września 2021 r.

godz. 14.- Msza św. – kapliczka MB na szczycie góry „Łyska”.

Organizator:

Wspólnota „Damaszek” i mieszkańcy, parafianie ul. Za Łyską

Zaproszeni:

Wszyscy parafianie i goście, turyści

Dojście:

Pieszo obok szkoły w Kolebach na szczyt Łyski,

Dojazd samochodem do posesji p. Smoczka.

Część nieoficjalna

Po Mszy św. Spotkanie przy ognisku.


Zaproszenie
Odpust ku czci Podwyższenie Krzyża Świętego
19 września 2021 r.

godz.12.00 – Msza sw. (w kaplicy za mostem) pod przewodnictwem ks. Jakuba Michalika, wikariusza z parafii św. Floriana w Żywcu Zabłociu.

Organizator

Duszpasterze, mieszkańcy i grupy parafialne

Zaproszeni

Wszyscy parafianie, goście, turyści

Festyn parafialny

Po Mszy św. festyn parafialny przy muzyce góralskiej (kapela góralska z Pewli Małej) na boisku sportowym koło mostu.
W czasie trwania festynu wiele ciekawych konkursów, zawodów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Będzie też coś dla żołądka, przygotowane przez wspaniałych kucharzy z Ośrodka Wypoczynkowego „Dębina”, naszych strażaków, oraz Kół Gospodyń Wiejskich.

Wszyscy poczujmy się zaproszeni i zaangażowani w tworzenia wspólnotowej radości.