Z ŻYCIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

Zaproszenie

Odpust w kaplicy Podwyższenia Krzyża Świętego
i Festyn Parafialny

19 września 2021 r.

godz.12.00 – Msza sw. (w kaplicy za mostem) pod przewodnictwem ks. Jakuba Michalika, wikariusza z parafii św. Floriana w Żywcu Zabłociu.

Organizator

Duszpasterze, mieszkańcy i grupy parafialne

Zaproszeni

Wszyscy parafianie, goście, turyści

Festyn parafialny

Po Mszy św. festyn parafialny przy muzyce góralskiej (kapela góralska z Pewli Małej) na boisku sportowym koło mostu.
W czasie trwania festynu wiele ciekawych konkursów, zawodów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Będzie też coś dla żołądka, przygotowane przez wspaniałych kucharzy z Ośrodka Wypoczynkowego „Dębina”, naszych strażaków, oraz Kół Gospodyń Wiejskich.

Wszyscy poczujmy się zaproszeni i zaangażowani w tworzenia wspólnotowej radości.


Zaproszenie

czwartek 23 września
godz. 18.30 – kościół parafialny

RODZICE

  • Dzieci przygotowujących się do sakramentu (I Komunii świętej)
  • Młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania

Program:

Konferencja na temat wychowania religijnego w rodzinie

Sprawy praktyczne, organizacyjne