św. Józef – patron czystych serc

SPOTKANIE 11

Czy ktoś kiedykolwiek pojmie, jak wielki musiał być w cnocie dziewictwa ten św. Józef, którego Ojciec Przedwieczny wyznaczył na strażnika, a raczej towarzysza dziewictwa Maryi?

w. Franciszek Salezy

            W litanii loretańskiej Maryja jest nazywana „Matką najczystszą”: W Litanii do św. Józefa naszego ojca duchowego również nazywamy „naj czystszym”: Żadnego innego świętego nie możemy wzywać jako najczystszego, sprawiedliwego, najmężniejszego, najroztropniejszego, najposłuszniejszego, najwierniejszego czy posiadającego jakieś inne cnoty. Oboje, Maryja i św. Józef, posiadają te cechy w najwyższym stopniu, częściowo dlatego, że ich serca jako męża i żony są jednością.

„Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze” (Łk n, 34). Święty Józef ma trzy skarby: Jezusa, Maryję i ciebie. Te trzy skarby zajmują całe serce św. Józefa. Jest ono sercem kochającego ojca, a ty masz do niego dostęp. Czyste serce św. Józefa jest twoim domem.

W katolicyzmie, kiedy mówimy o oddaniu się Sercom Jezusa i Maryi, właściwie odnosimy się do oddania się osobom Jezusa i Maryi. Kochamy Święte i Przeczyste Serca, często przedstawiamy je w sztuce, ponieważ kochamy osoby Jezusa i Maryi. Podczas gdy kult Serca Jezusa i Maryi jest od dawna ugruntowany w Kościele – każde ma swoje osobne święto liturgiczne – kult serca św Józefa nie został w pełni rozwinięty. Być może kiedyś będziemy obchodzili święto liturgiczne poświęcone jego sercu, ale tylko Bóg zna przyszłość. Bez względu na to, czy tak się stanie, wszystkie dzieci pragną mieć ojca, którego serce (osoba) jest silne, opiekuńcze i łagodne. Święty Józef ma takie serce. Ma serce ojca, króla, wojownika i czystego rycerza. Jego czyste serce bije z miłości do ciebie.

Święty Józef pomoże ci mieć czyste serce. Największym złem, jakie dręczy serca współczesnych mężczyzn, jest żądza. Świat przepełniają działania niemoralne, powodowane żądzą. Te czyny bardzo obrażają Boga, rujnują rodziny i wołają o pomstę do nieba. Czyż Matka Boża nie ostrzegała św. Hiacynty z Fatimy, że wiele dusz pójdzie do piekła przez grzechy cielesne? W tej bitwie o czystość wszyscy muszą się zwracać do św. Józefa. Jeśli mężczyzna lub kobieta boryka się z żądzą, musi się zwrócić do św. Józefa. Jeśli pokusy przeciwko czystości dręczą twój umysł, serce i duszę, biegnij do swojego ojca duchowego. Przylgnij do św. Józefa! Twój ojciec potrafi wzmocnić cnotę czystości w twoim sercu i doprowadzić cię do prawdziwej, cnotliwej miłości Boga i bliźniego. Pokonasz żądzę i zwyciężysz grzech, jeśli schronisz się pod ojcowskim płaszczem św. Józefa. Trudno się modlić, kiedy jesteś wystawiony na pokusy przeciwko czystości, ale jeśli tylko wezwiesz jego świętego imienia, św. Józef będzie walczył za ciebie. Zwłaszcza mężczyźni powinni naśladować czyste serce św. Józefa. Świat potrzebuje mężczyzn, którzy kochają swoje żony, tak jak św. Józef kochał Maryję. Jeśli mężczyźni będą szanowali swoje żony tak, jak szanuje się świątynię, rodziny się podźwigną, demony zostaną zgładzone, a zło naszej epoki, które atakuje godność osoby ludzkiej, polegnie. Naśladowanie św. Józefa rozpocznie rewolucję świętości na całym świecie. A że Bóg może bardziej wsłuchiwać się w nasze modlitwy i szczodrze, bezzwłocznie obdarzyć swój Kościół pomocą, sądzimy, iż będzie głęboko pożyteczne dla ludu chrześcijańskiego, jeśli będzie nieustannie wzywał z wielkim nabożeństwem i zaufaniem, wspólnie z Dziewicą Maryją – Matką Bożą, jej przeczystego małżonka, błogosławionego Józefa.

 Codzienny akt poświęcenia życia św. Józefowi

Mój ojcze i mój opiekunie, powierzam Ci się całkowicie, i aby dowieść mojego nabożeństwa do Ciebie, poświęcam Ci dziś swoje oczy, swoje uszy, swoje usta, swoje serce, całą swoją istotę, bez wyjątku. Zatem, o dobry ojcze, skoro jestem Twój, trzymaj mnie i strzeż jako swoją własność. Amen.