ZAPROSZENIE DLA DZIECI do świetlicy parafialnej „RADOŚĆ”

Po okresie pandemii pragniemy zaprosić dzieci do naszej parafialnej świetlicy „RADOŚĆ”. Spotkania odbywają się w każdy wtorek godz. 16.00 -17.00. Mile widziani są starsi wolontariusze (rodzice dziadkowie), którzy podzielą się swym wolnym czasem, doświadczeniem i miłością do dzieci. Świątnica działa na zasadach dobrowolności i jest bezpłatna. Prosimy więc osoby majętne czy osoby, którym leży na sercu dobro dzieci zaopiekowanych w świetlicy o pomoc materialną.