Z ŻYCIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

14 października Dzień Nauczyciela

 

Życzenia

dla wszystkich nauczycieli, katechetów, pedagogów,
pracowników szkół i przedszkoli

 

 

 

Szanowni Nauczyciele!

Składamy gorące podziękowania i słowa uznania za trud codziennej niełatwej pracy.

Dziękujemy Wam za kreatywność, cierpliwość i wielkie serca dla dzieci i młodzieży, za trud i poświęcenie w przekazywaniu wiedzy i mądrości wychowawcze.

Życzymy Wam, aby powołanie bycia nauczycielem i wychowawcą przynosiło wam satysfakcje, od ludzi wdzięczność, od Boga błogosławieństwo i szczęście.

Ks. Adam Hopciaś – proboszcz
wraz z dziećmi młodzieżą i rodzicami


Zamawianie wypominek rocznych i listopadowych

 Co to są wypominki?

Przez cały listopad w parafiach odprawiamy tzw. wypominki. To nic innego, jak modlitwa polegająca na wyczytywaniu imion i nazwisk naszych bliskich i dalszych zmarłych.

Tradycja ma długą historię. W liturgii sprawowanej w starożytnym Kościele odczytywano tzw. dyptyki, na których chrześcijanie wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, ale także świętych męczenników i wyznawców, oraz wiernych zmarłych. Imiona odczytywano publicznie. Poprzez ceremonię wyliczania imion wyrażano więź wspólnoty i miłości, która łączy wszystkich członków Kościoła chwalebnego (święci), cierpiącego (zmarli) i walczącego (żyjący). Umieszczenie imion w dyptyku świadczyło o trwaniu w jedności ze wspólnotą kościelną, a skreślenie o wyłączeniu z niej. Po wyczytaniu dyptyki kładziono na ołtarzu, na którym sprawowano Eucharystię.

Dzisiejsze wypominki są kontynuacją starożytnych dyptyków i mają podobny sens. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wspominkowych, a następnie je odczytując, wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej księdze życia. Znaczenie wypominek jest tym większe, że związane są z Eucharystią. Za wypominanych w wypominkach rocznych będzie odprawianych 12 mszy św. (w każdą pierwszą niedziele miesiąca o godz. 18.00) W intencji zmarłych wypisanych na kartkach będziemy się modlić czytając imiona i nazwiska przed niedzielnymi mszami o godz. 8.00 i 9.30.

Ile kosztują wypominki?

Przede wszystkim w Kościele obowiązuje zasada unikania wszystkiego, co by stwarzało chociażby pozór tego, że mamy do czynienia z handlem: modlitwą, sakramentami lub posługami. Ta zasada obowiązuje kiedy zamawiamy intencje Mszy św., czy kiedy prosimy o modlitwę w intencji zmarłych. Ani modlitwa ani dusza ludzka nie mogą zostać wycenione. Są bezcenne!

Z posługą osób duchownych natomiast wiążą się dobrowolne ofiary, które składamy. „Dobrowolna” oznacza, że zależy od dobrej woli składającego. „Ofiara” natomiast oznacza, że w związku z daną intencją zamawiający podejmuje pewne wyrzeczenie. Jeśli chodzi o modlitwę za zmarłych i przy tej okazji składam ofiarę to znaczy, że włączam w tę modlitwę jakąś swoją pokutę, jakąś formę ascezy. Czegoś jestem gotowy sobie odmówić, by złożyć tę ofiarę.

Przyjmowanie na wypominki w Żywcu Sporyszu

  • Przyjmujemy od niedzieli 17 października w zakrystii,
  • Na wypominki roczne na kartkach wypisujemy w mianowniku liczby pojedynczej imię i nazwisko zmarłej(łego) lub imiona i nazwiska kilku osób,
  • Określamy godzinę, o której mają być odczytywane (8.00 lub 9.30 lub kaplica),
  • Na osobnych kartkach wypisujemy na wypominki listopadowe (jednorazowe),
  • Dobrowolną ofiarę składamy do koszyka w zakrystii wraz z wypominkami.