Pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy w parafii Chrystusa Króla Żywiec-Sporysz

  1. Pomoc duchowa – Modlitwa i post w intencji zakończenia wojny. Organizowanie wspólnych nabożeństw dla obcokrajowców w naszym kościele.
  2. Pomoc materialna – ofiary do skarbon w kościele (pieniądze na funkcjonowanie rodzin zakwaterowanych w naszych rodzinach), lub na konto parafii z dopiskiem Ukraina. Konto parafii PKO BP nr. 90 1020 1390 0000 6302 0388 8096. Zgromadzone środki posłużą na dalsze dni czy tygodnie w funkcjonowaniu tych rodzin z Ukrainy ich dobroczyńców ze Sporysza, którzy przyjęli ich pod swój dach.
  3. Pomoc „rodzina – rodzinie”. Rodzina jedna najlepiej zaprzyjaźniona lub spokrewniona pomaga danej rodzinie która przyjęła uchodźców.