29 rocznica śmierci ks. Zdzisława Dzidka

pierwszego proboszcza parafii Chrystusa Króla,
w Żywcu Sporyszu (1945-1987)

21 marzec 2022. g. 18.00 – Msza św.

Ks. Dzidek budowniczy kościoła i twórca parafii. Inicjator wielu dzieł, która do dziś prężnie działają.