Z ŻYCIE KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002


Nabożeństwo „ DROGA ŚWIATŁA”

Niedziela Bożego Miłosierdzia 

24.04.2022 r. 

godz. 15.00 

początek (kaplica za mostem),

zakończenie ( krzyż papieski)


Skąd się wzięła i co zawiera Droga Światła?

Chrystusowe przejście z ciemności do światła znajduje swoje uosobienie we freskach z katakumb św. Kaliksta w Rzymie, które stają się zachętą do dalszego trwania przy Zmartwychwstałym. Stąd nazwa nabożeństwa– Droga Światła. Wielkanocne nabożeństwo Via Lucis staje się coraz bardziej popularnym w Kościele – Zmartwychwstałego Chrystusa spotykamy w czternastu stacjach, w jego spotkaniach z uczniami, co służy przeżywaniu tajemnic paschalnych. Historia sięga rodziny salezjańskiej, a powstało najprawdopodobniej we Włoszech (1988 rok). W latach 90. stopniowo rozpowszechniało się na całe Włochy. 2002 rok to oficjalnie zatwierdzenie nabożeństwa przez rzymską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Wtedy to wprowadzano w wielu parafiach na świecie jej odprawianie. Nasze misterium wiary zwieńczone przeżyciem Triduum Paschalnego nie kończy się bynajmniej na złożeniu ciała Jezusa do grobu. Idziemy dalej, aby podkreślić znaczenie czasu wielkanocnego w Kościele i odkryć tajemnice Jego zmartwychwstania. Droga światła jest nabożeństwem stanowiącym tym względzie wielką pomoc.

• Stacja I – Jezus powstaje z martwych
• Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu
• Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
• Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
• Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
• Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom
• Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
• Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
• Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
• Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
• Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
• Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
• Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
• Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha


Życzenia wielkanocne
dla wiernych Kościoła Grekokatolickiego
i Prawosławnego

Naszą serdeczną myślą obejmujemy wszystkich braci i siostry z Ukrainy, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed wojną i dogodne warunki do pracy i rozwoju. Z sercem przepełnionym nadzieją i ufnością obejmuję tych wszystkich grekokatolików, , prawosławnych, którzy pozostali na Ukrainie, oczekując upragnionego pokoju i stabilizacji. Składamy im nasze życzenia

        Niech nadzieja, płynąca z pustego grobu będzie umocnieniem waszym w wiernym kroczeniu za Jezusem – naszym Panem i Królem. Niech Jego moc będzie waszą mocą by pokonać w sobie niechęć i nienawiść do tych którzy wyrządzili wam tyle zła, i wygnali z waszych domów. Chrystusowe serce niech będzie waszym domem.

 

Ks. Adam Hopciaś proboszcz
wraz z parafianami

 

 


Spotkanie świąteczne (Emaus) rodzin ukraińskich,
na terenie Ośrodka Wczasowego „Dębina”

27.04.2022r.
godz. 14.00

Wielka prośba do parafian, którzy goszczą u siebie rodziny z Ukrainy o pomoc w transporcie dla tych rodzin, by mogły się ze sobą spotkać i przeżywać swoje spotkanie (Emausowe) na terenie Ośrodka „Dębina” w Żywcu.


Pierwsza Komunia Święta

 

1 maja 2022 r   godz. 11.00 – uroczysta Msza św.

29 kwietnia       godz. 16.00 – spowiedź św. dla dzieci, rodziców i rodziców chrzestnych

2- 7 maja – Biały Tydzień

godz. 17.30 nabożeństwo majowe

godz. 18.00 – Msz św.

(wyjątek stanowi 3 maja. Msza św. o godz. 11.00)


Rocznica Pierwszej Komunii świętej

8 maja 2022 r.

godz. 11.00 – uroczysta Msza św.

 

6 maja

godz. 16.30 – spowiedź św. dla dzieci, rodziców i rodziców chrzestnych

 

 


Wspieramy naszych strażaków
z OSP Sporysz

 

8 maja 2022

Godz. 6.30 – 18.00 przed kościołem zbiórka pieniężna na zakup nowego ciężkiego samochodu do pożarów.

 

Nasi wspaniali i dzielni strażacy wraz z rodzinami przygotowali dla wszystkich słodki poczęstunek (coś na ząb do kawy).