Parafianie i mieszkańcy Sporysza wspierają Strażaków

NIEDZIELA
 8.05.2022 r.
 Po każdej Mszy św. na Placu Kościoła w Żywcu Sporyszu wsparcie inicjatywy zakupu samochodu i dobrowolne datki do puszek.
 W podziękowaniu za ofiarność i hojność Strażacy i ich rodziny przygotowali słodkie poczęstunki.

Walczymy o marzenia OSP Sporysz

      Walczymy o nasze marzenia. W dniu dzisiejszym uczyniliśmy kolejny krok naprzód w działaniach na rzecz pozyskania nowego samochodu bojowego. W Katowicach Prezes naszej OSP dh Karol Krzak wraz z Prezesem Zarządu Miejskiego a zarazem Burmistrzem Miasta Żywiec dh Antonim Szlagorem oraz naszym naczelnikiem dh Mariuszem Frukaczem odebrali promesę na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.