Intencje Apostolstwa Modlitwy – MAJ 2022r.

POWSZECHNA
O wiarę dla młodych, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

KRUCJATA  MODLITWY  W  INTENCJI  OJCZYZNY
Módlmy się o pojednanie, pokój w naszej Ojczyźnie i miłość do Matki Bożej Królowej Polski.

KRUCJATA  MODLITWY  W  OBRONIE POCZĘTYCH  DZIECI
O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prosimy o prawe sumienie dla prawników służby zdrowia.