Podsumowanie wizytacji

     Wizytację kanoniczną przeżywała 19 czerwca 2022 r. parafia Chrystusa Króla w Żywcu Sporyszu. Bp Roman Pindel spotkał się z wiernymi i zapoznał się z sytuacją we wspólnocie. Po kanonicznym powitaniu sprawowana była Msza św. ze słowem biskupa. Hierarcha celebrował Eucharystię z błogosławieństwem rodzinnym. Spotkał się z przedstawicielami wspólnot i grup formacyjnych.
Sprawozdanie ks. proboszcza
    Jego Ekscelencjo, Najczcigodniejszy Księże Biskupie ordynariuszu naszej diecezji Bielsko Żywieckiej. Wyrażam radość spotkania i nadzieje błogosławionych owoców Twojej wizytacji. Ostatnia wizytacja miała miejsce 12-13 października 2013 r, której przewodniczył bp. Piotr Gregor.
A. Charakterystyka wspólnoty
      Parafia to przede wszystkim ludzie. Dziś  liczy dziś  ok. 4200 mieszkańców, w tym 3950 katolików, kilka rodzin Świadków Jehowy, Wolnych Chrześcijan, spora grupa wyznania prawosławnego, oraz greko-katolików. Mieszkańcy w większości związani z pracą w przemyśle. Jest to parafia starzejąca się z dużą ilością zgonów a mają ilością urodzeń. Większość młodych opuszcza rodzinne strony, by znaleźć łatwiejsze życie w wielkich miastach Polski  lub z zagranicą.
      Pobożność jest tradycyjna, z stałymi nabożeństwami tygodniowymi, miesięcznymi , okresowymi, rocznymi. Dziś po trudnym okresie pandemii sporo ludzi wróciło do kościoła, niestety zmarło bardzo  wiele osób i to wieku aktywności nie tylko zawodowej ale zaangażowanych w duszpasterstwa. Gdy chodzi o statystykę ogólną, to ponad 45% uczęszcza regularnie na niedzielną Eucharystię, przyjmujących regularnie komunie jest ok.700 osób.  Komunii św. rozdziela się średnio w roku 80 tyś. Cieszy zwiększająca się liczba uczestników Mszy św. w tygodniu, Cieszy coraz większa grupa mężczyzn uczestniczących w nabożeństwie  do św. Józefa każdego 19 dnia miesiąca.
      Owocem pobożności rodzin są powołania kapłańskie (jest 8 kapłanów diecezjalnych i 2 zakonnych, 2 siostry zakonne).
     Owocem pobożności wspólnot modlitewnych są  liczne  relikwie  świętych i błogosławionych, które mobilizuje do formacji duchowej i działania. ( św. Stanisław Kostka- dzieci; św. Jan z Kęt- nauczyciele, św. Teresa od Dzieciątka Jezus- Świecki Zakon Karmelitów Bosych; św. Jan Paweł II – Akcja Katolicka,  św. Szymon z Lipnicy, św. Jana z Dukli- Zespół Charytatywny; bł. męczenników z Peru, bł. Władysław Bukowiński- przesiedleni z Kazachstanu; bł. Hanna Chrzanowska- pielęgniarki i lekarze; bł. Kard, Wyszyńskiego, bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej- środowiska chorych.
B. Zaangażowanie w życie wspólnotowe
      Wspólnoty współpracują ze sobą w wielu obszarach parafii. Wspólnoty te można podzielić na trzy obszary działania:
1. Wokół ołtarza
*   grupa ministrantów i lektorów,
*   grupa młodzieżowa „Jestem”,
*   „Damaszek”, wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna, owoc kursów Alfa,
*    Rycerstwo Niepokalanej,
*    Róże Różańcowe ( 18 Róż męskich i żeńskich, 2 Róże Rodziców modlących się za swoje dzieci, to młodzi rodzice, jedna Złota Róża modląca się za kapłanów),
*   Świecki  Zakon Karmelitów Bosych,
*   Apostolstwo Dobrej Śmierci.
2. Wokół pomocy  bliźniemu
*   Parafialna świetlica „Radość”,
*   Akcja Katolicka,
*   Parafialny Zespół Charytatywny,
*   Grupa AA i Al. Anon,
*   Poradnia Życia Małżeńskiego,
*   Duszpasterstwo Lekarzy,
*   Duszpasterstwo Nauczycieli.
3. Wokół środowiska kultury i tradycji
     Życie duszpastersko-kulturalne naszej parafii tworzy:
*   Wielu twórców ludowych( malarze, rzeźbiarze, gawędziarze, muzycy),
*   Pasterka  Góralska,
*   Msza dożynkowe z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich,
*   Asysta Żywiecka człon sporyski,
*   Szkolne grupy teatralne dzieci i młodzieży,
*   Koncerty Zespołów Regionalnych i Orkiestr Dętych.
C. Inwestycje i dokonania materialne
Szczegółowy raport dokonań ( 2013-2022) został przedstawiony ks. ekonomowi diecezji. To co najważniejsze: nowy krzyż na Dużym Grojcu, plenerowa Droga Krzyżowa, krzyż na frontonie kościoła, oświetlenie wieży kościoła, uporządkowanie terenów zielonych przy kościele, zabezpieczenie okien górnych kościoła, docieplenie stropu, nowe lampy w kościele, remont generalny kaplicy za mostem wraz z ogrodzeniem i renowacją figury Pana Jezusa, generalny remont zew, budynku plebani z wymianą ogrzewania, ogrzewanie w domu parafialnym. I wiele innych mniejszych inwestycji.
D. Plany i zamierzenia
      Duszpasterska troska na dzieci, młodzież których coraz mniej w kościele, rodziny szczególnie młode bez mszy niedzielnej i sakramentów, laicyzacja i materialistyczne podejście do życia.
Plany to: kontynuacja sprawdzonych dzieł i akcji, powrót do kazań dialogowanych z dziećmi, kurs Alfa dla młodzieży i młodych rodziców, comiesięczne spotkania z rodzicami dzieci Komunijnych i młodzieży bierzmowanej, współpracę z wspólnotą rychwałdzką dla rodzin rozbitych czy zagrożonych rozbiciem, szerszy wachlarz porad dla młodych małżeństw zagrożonych rozpadem w poradni małżeńskiej, rozwój pielgrzymowania do sanktuariów i zapraszania rekolekcjonistów nurtu młodzieżowego, charyzmatycznego.
      W prac budowlanych; dokończenie ołtarza bocznego ku czci Bożego Miłosierdzia na 20 rocznice aktu zawierzenia świata przez św. Jana Pawła II. remont  stopni prezbiterium z zakrystią, salką ministrancką, nowa instalacja elektryczna, konserwacja dachu kościoła, i wreszcie malowanie kościoła. Równolegle prace przy plebani tj. zbudowanie garaży dla księży, w kaplicy za mostem zainstalowania wentylacji. Szczegółowe plan działań został omówiony wraz z Radą Ekonomiczną omówiony i przedstawiony ekonomowi diecezjalnemu.
E. Podziękowania i prośba o błogosławieństwo
      Na koniec bardzo chcę podziękować wobec Księdza Biskupa wszystkim współpracownikom, zarówno kapłanom i jak i  świeckim za podejmowane dzieła na chwałę Bogu i pożytek ludziom, za życzliwość i wsparcie.
    Podziękować sponsorom, inicjatorom akcji, a nawet ludziom którzy krytyczne oceniając pewne pomysły, bo pomagali podejmować mądre plany i działania. Choć niesłuszna krytyka boli, pomówienia ranią to dobro bożej sprawy jest najważniejsze.
      Ufam, że obecność i posługa Księdza Biskupa wśród nas przyczyni się do umocnienia nas na drodze budowania żywego Kościoła lokalnego któremu na imię: Żywiec Sporysz.
      Najserdeczniej Księże Biskupie dziękuje za pasterską troską i proszę zgodnie z napisie powitalnym przed kościołem „Arcypasterzu błogosław nam i umocnij Bożym Słowem”.
Ks. Adam Hopciaś
proboszcz