Prace renowacyjne figur kościelnych

(Matki Bożej i św. Józefa)

 

     Pracownia renowacji zabytków, p. Joanny Szymańskiej z Grodziska Mazowieckiego podjęła się renowacji i konserwacji figur Matki Bożej i św. Józefa z naszego parafialnego kościoła. Są to prace zlecone przez głównego konserwatora sztuki sakralnej, a zarazem odpowiedzialnego w naszej diecezji za zabytki kościelne, ks. dr Szymona Tracza.

     Prace zostały zatwierdzone i skonsultowane z ks. biskupem ordynariuszem w czasie wizytacji, jak również z Parafialną Radą Ekonomiczną.

     Troska o piękno zewnętrzne świątyni jest zadaniem gospodarza ks. proboszcza i wszystkich parafian. Dzieło materialne i duchowe trzeba zachować dla następnych pokoleń jako wyraz autentycznego życia religijnego parafii.

Ks. Adam Hopciaś – proboszcz