Nabożeństwo do Św. Józefa

19 sierpnia g. 17.30

       Zapraszamy do wspólnej modlitwy mężczyzn i kobiety. Pragnieniem naszym jest stworzenie w naszej parafii MGŚJ (Modlitewnej Grupy Świętego Józefa), którzy włączą się czynnie w życie Kościoła parafialnego, których szczególnym Patronem i Opiekunem będzie święty Józef. Stąd, każdego 19 dnia miesiąca o godz. 1730 będzie nabożeństwo ku czci św. Józefa. Pragnieniem naszym jest również by w licznych zakładach, warsztatach na terenie naszej parafii byli pracownicy i pracodawcy, którzy będą oddawać cześć św. Józefowi przez solidną pracę, jak również przez umieszczenie obrazka lub figurki św. Józefa.

       Obecność św. Józefa w zakładach i warsztatach, oraz w domach członków MGŚJ będzie bardzo ceniona i wychowawcza. Niech Święty nasz Patron czuwa nad nami zarówno w dni świąteczne, jak i w dni pozornie szarej codzienności.