Z ŻYCIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

Zjazd Apostolatu Modlitwy i Postu za Kapłanów

„Złota Róża” – Grupa Beskidzka

Żywiec Sporysz 24.09.2022r.

       Zapraszamy wszystkich na spotkanie modlitewne, które odbędzie się 24 września w kościele w Żywcu Sporyszu, aby wypraszać potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny, Kościoła, kapłanów i naszych rodzin. Dajmy się prowadzić Słowu Bożemu i Naszej Pani  Królowej Różańca Świętego w której Naród Polski szukał przez wieki oparcia i siły duchowego odrodzenia.

Program czuwania:

godz. 17.15 – zawiązanie wspólnoty, adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec święty,

godz. 18.00  – Msza święta (odnowienie aktu zawierzenia Maryi Apostolatu „Złota Róża”),

Godz. 19.00  –  agapa w Domu Parafialnym.

 


Odnowione  figury

Matki Najświętszej i św. Józefa

      

Po gruntownej renowacji w pracowni p. Joanny Szymańskiej w Grodzisku Mazowieckim wróciły do kościoła figury Matki Bożej i św. Józefa.. Kolejnym etapem prac będzie wykonanie półek marmurowych pod te figury które z marmuru bolechowickiego w najbliższym czasie wykona firma kamieniarska p. Andrzeja Herzyka z Brennej.

 


Podsumowanie akcji 

  „DARY JESIENI DLA LUDZI W JESIENI ŻYWICA”

      Dziękuje ludziom dobrej woli i wielkiego serca z parafii Chrystusa Króla, zebrano 4 950 zł w ramach akcji dożynkowej „Być chlebem”, który otrzymawszy sprawia, że chcemy się dzielić. Dziękuje Asyście Żywieckiej  za zorganizowanie zbiórki, rodzinie Gowin za przygotowanie towaru, a Akcji Katolickiej za pomoc w rozwiezieniu produktów żywnościowych do najuboższych 40 seniorów parafii.

W imieniu obdarowanych dziękuje
Adam Hopciaś- proboszcz