ZBIÓRKA NA DEFIBRYLTOR

do naszego KOŚCIOŁA

16.10.2022 r.

Kościół parafialny Chrystusa Króla w Sporyszu

składka inwestycyjna

        Większość osób regularnie uczęszczających na msze święte była kiedyś świadkami zasłabnięcia w kościele. Są to sytuacje powszechne i przeważnie niezagrażające życiu, ale pewien procent utrat przytomności wiąże się tu z zatrzymaniem krążenia. To wszystko sprawia, że kościoły są miejscami, w których zachodzi zwiększone ryzyko omdleń oraz nagłych zdarzeń kardiologicznych.