KOLĘDA w dniach 27-31 grudnia 2022 r.

Bardzo proszę, by na czas kolędy na stole był: krzyż, świece, woda święcona i Pismo św. Postarajmy się w miarę możliwości by na czas kolędy w domu była cała rodzina, gdyż jest to święto całej rodziny, a kapłan pragnie błogosławić wszystkim domownikom. Wodę święconą można pobrać z pojemnika w kaplicy pod chórem.

 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

27.12.2022 r. wtorek od godz. 9.00
x. Proboszcz ul. Sporyska od Trzebini, Łąkowa, Okopowa
x. Wikariusz ul. Cisowa, Sosnowa, Na Oklu,
x. Kapelan ul. Isep od ul. Sporyskiej do ul. Pola Lisickich
28.12. 2022 r. środa od godz. 9.00
x. Proboszcz ul. Kamienna, Okrężna
x. Wikariusz ul. Grapa Cicha, Partyzantów
x. Kapelan ul. Isep od ul. Pola Lisickich do Trzebini
29.12. 2022 r. czwartek od godz. 9.00
x. Proboszcz ul. Grabowa, Spadzista, Stokowa, cz. Sporyskiej
x. Wikariusz ul. Nad Stawem, Pod Łyską, Orzechowa, Pod Szkołą
x. Kapelan os. Kopernika od końca
30.12. 2022 r. piątek od godz. 9.00
x. Proboszcz ul. Sporyska od pętli do ul. Stawy
x. Wikariusz ul. Grobla od zapory
x. Kapelan ul. Habdasówka (1-79)
31.12. 2022 r. sobota od godz. 9.00
x. Wikariusz ul. Za Łyską