ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE 2022r

Drodzy parafianie!

Tegoroczne Boże Narodzenie przeżywamy w bardzo trudnym czasie, toczącej się wciąż wojny na Ukrainie, drożyzny i inflacji, oraz niepotrzebnym nikomu kłótniom społecznym. Obserwujemy ponadto przewartościowanie moralne, zwłaszcza w umysłach i sercach młodych ludzi, odchodzących od Boga i Kościoła To budzi uzasadniony niepokój. Tym bardziej potrzeba naszej żarliwej modlitwy i odwagi w wyznawaniu wiary. W tym kontekście Boże Narodzenie to doświadczenie prawdy o tym, że Bóg jest blisko każdego człowieka i przychodzi nam z pomocą w codziennych trudnościach. W Kościele tę prawdę przeżywamy szczególnie w czasie Mszy św., podczas której możemy umocnić się słowem Bożym, przyjąć Jezusa Eucharystycznego oraz trwać wspólnie na modlitwie.

Bóg wkroczył w historię, wybierając ludzką rodzinę. Od tamtego czasu każda rodzina zyskała szczególne znaczenie, a święta Bożego Narodzenia kojarzą się z ciepłem ogniska domowego. W tym roku nie możemy spotkać się w szerokim kręgu rodzinnym, ale nie zapominajmy o naszych krewnych, znajomych i samotnych. Mamy dziś sporo udogodnień, które pozwalają pokonać ograniczenia oraz rozmawiać ze sobą i wzajemnie się wspierać. Dołóżmy starań, aby w czasie tych świąt nikt nie czuł się opuszczony i zapomniany.

Wy wszyscy macie wyjątkowy udział w historii zbawienia w historię Kościoła. Dziś Wam wszystkim pragnę wyrazić słowa uznania i wdzięczności za dotychczasową troską o Kościół Domowy i kościół parafialny i prosić o większe zaangażowania w Chrystusowy: Święty, Powszechny i Apostolski Kościół. Dziękuję kapłanom współpracownikom, oraz świeckim za ich wytrwałość w wierze, obronę wartości, trwanie przy Bogu i troskę o Kościół.

Życzę, aby Święta Bożego Narodzenia były czasem odnowy i umocnienia wiary, wzajemnej życzliwości i nadziei, która pozwala pokonać lęk oraz z optymizmem patrzeć w przyszłość. Zaprośmy Jezusa Chrystusa do naszych domów i Jemu powierzmy nasze plany, troski, niepokoje, kłótnie, spory oraz prośmy o pomoc w życzliwym spojrzeniu na innych.

Poszukującym oraz wątpiącym, szczególnie osobom młodym, które dokonują ważnych wyborów życiowych, życzę, aby Boże Dziecię przyniosło pomoc oraz światło wiary. Wszystkim przekazuję szczere życzenia radosnych, pełnych wiary i miłości oraz wolnych od trosk doczesnych świąt Bożego Narodzenia. Przekazuję również najserdeczniejsze życzenia Bożego pokoju i zdrowia na nadchodzący rok 2023.

Z błogosławieństwem oraz modlitwą
Ks. Adam Hopciaś proboszcz


Podziękowania

Wszystkim uczestnikom i organizatorom „św. Mikołaj dla dzieci z Ukrainy”

W dniu 20 grudnia kierowcy z Fundacji Wolność i Pomoc mieszczącej się w Ośrodku „Dębina” zawieźli paczki na ukrainne i przekazali w ręce ks. Witalija Kaszczuka z parafii Ducha św. w Winnicy. On wraz ze swoimi pomocnikami przekazał dalej w głąb Ukrainy do czekających na dar serca dzieci z Polski dla dzieci z Ukrainy.


Podziękowania

Wszystkim parafianom za ofiary składane w ramach „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” nabywają Świece Wigilijna. Całkowity dochód przeznaczony na fundusz Caritas Polska, Caritas Diecezji i Caritas Parafii. W imieniu p. kościelnego i p. organisty podziękowanie wszystkim parafianom za nabycie u nich poświęconych opłatków i złożone ofiary, które są formą podziękowania za ich gorliwą pracę. Podziękowania dekoratorom za szopkę i wystrój kościoła.


Podziękowanie

Wszystkim uczestnikom „Pasterki Góralskiej” za udział wspólnej modlitwie, Zespołowi Regionalnemu Żywczanie. Kompani Zbójników Żywieckich OSP Sporysz za oprawę muzyczną, a darczyńcom z OSP Sporysz na czele za dary serca.