PODSUMOWANIE DUSZPASTERSKIE 2022 r.

Żegnamy Stary Rok 2022. Właściwie nic się od dziś nie zmieni, ale za każdym razem ostatni dzień starego roku skłania nas do głębszej refleksji nad mijającym czasem. Dostrzegamy, że dni odchodzą bezpowrotnie, mijają niepostrzeżenie jak niepostrzeżenie rośnie trawa, nagle okazuje się, że już urosła. Jesteśmy coraz starsi, nawet, jeśli ciągle jeszcze młodzi.

Mijający rok obfitował w wiele ważnych wydarzeń w różnych dziedzinach życia doczesnego i duchowego. Żegnamy rok 2022, który tak wiele wniósł w nasze życie. Myślimy o tym, co przeżyliśmy w naszych rodzinach, o narodzinach, odejściach, radościach i smutkach. W pieśni religijnej śpiewamy: Wielkich dzieł Bożych nie zapominajmy. Czas rzeczywiście ma religijne znaczenie, bo na czas trzeba spoglądać oczyma wiary. Chrystus jest Panem czasu, to znaczy, że nasz czas winniśmy Mu oddawać, powierzać, że nasz czas winien być Jego czasem. Ludzie liczą dochody, zyski, wydatki i straty. Tylko Bóg jest godzien dokonać obiektywnego i sprawiedliwego osądu człowieka i jego dokonać, bo On patrzy w serce człowieka.

Jaki był miniony rok w parafii Chrystusa Króla, nie w złotówkach i liczbach, ale w człowieczeństwie i wierze?
  • Chrzest święty przyjęło 42 dzieci z naszej wspólnoty parafialnej w tym 19 dziewczynek i 23 chłopców. Ze związków sakramentalnych 29 dzieci, z cywilnych i spoza związków sakramentalnych i cywilnych 13 dzieci.
  • Do I Komunii św w dn. 1 maja przystąpiło- 72 dzieciom (SP. nr. 3 ŻAPN, Szk. Wyszyńskiego, SOSW), w tym 32 dziewczynkom i 39 chłopcom. Ogółem na Mszach św. rozdano wiernym 75 tyś. Komunii św.
  • Z posługą Komunii św. i spowiedzi comiesięcznej (I soboty miesiąca ) udawaliśmy się do 65 osób starszych i schorowanych w domach prywatnych, 32 osób w Szpitaliku na Żwirowej i 37 osób w Dom Spokojnej Starości „Świerk” na ul. Nad Koszarawą. Dodatkowo dwa razy do roku (z okazji rekolekcji wielkopostnych i przed odpustem ku czci Chrystusa Króla) udzielono 420 os. sakrament chorych w kościele.
  • Sakrament bierzmowania w dniu 13 czerwca przyjęło 77 młodych parafian.; 42 młodzieńców i 35 dziewcząt.
  • Sakrament małżeństwa udzielono 19 parom. Na zapowiedzi zgłosiły się 34 osoby.
  • W mijającym roku zmarło 68 naszych parafian w tym 41 kobiet i 27 mężczyzn; Bez sakramentów było 19 osób. Modlimy się, aby Pan przyjął ich do swego Królestwa.

Bóg zapłać za wszelką pomoc i wsparcie duszpasterstwie oraz środki finansowe. Po świętach będzie osobne zestawienie dokonań materialnych w parafii.

Dziś chcę gorąco podziękować osobom zaangażowanym w życie parafino-duszpasterskie ks. Maciejowi Stoły, ks. Piotrowi Bratek(kapelan szpitala). Obaj zostali w sierpniu skierowani na nowe placówki a przyszli ks. Marcin Mendrzak i ks. Marcin Jakubiec (kapelan szpitala) im chce podziękować za prace atmosferę kapłańskiej braterskiej wspólnoty. Słowa podziękowań ks. Stanisławowi Salawa, ks. Józefowi Mrowiec i innym rodakom. Podziękować pragnę osobom świeckim: p. Aleksandrowi Gajzlerowi, szafarzowi Eucharystii, p. Krzysztofowi Marszałkowi kościelnemu. p. Łukaszowi Mieszczakowi organiście. p. Karolinie Michulec sprzątaczce, p. Agacie Rzeszowskiej – dekoratorce kwiatów, artystom przygotowującym wystrój świątyni na święta i uroczystości. p. gospodyni. Wszystkim grupom duszpasterskim i modlitewnym oraz ewangelizacyjnym, 11 katechetom ( na terenie parafii jest wiele szkół; 2 przedszkola, 3 podstawówki i 4 szkoły średnia, w tym Szkoła Specjalna.) Szczególne podziękowania wolontariuszom z Fundacji Wolność i Pomoc działającym na terenie Ośrodka „Dębina”, rodzinom które przyjęły uchodźców wojennych z Ukrainy. Wiem, że wiele można gdy się jest razem. Wszystkim za wszelkie dobro mówię staropolskie z Bóg zapłać.

Były też trudne chwile i zawirowania. Pragnę prosić o przebaczenia i z serca przebaczam. Zawierzam wszystkich parafian Bogu bogatemu w Miłosierdzie któremu w naszej świątyni chcemy zbudować ołtarz. Jest na ukończeniu został tylko montaż.

Życzę wszystkim, aby Nowy Rok 2023 r. wniósł wiele dobra, wrażliwości, miłości , solidarności i nadziei na lepszy czas, a w nim na lepszych, spotkanych w drodze ludzi.

Ks. Adam Hopciaś