WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE

 


Księga Abstynencji
od alkoholu i innych uzależnień
Wielki Post 2023

 

Zapraszamy do duchowego przeżywania Wielkiego Postu z darem osobistym, abstynencji od alkoholu czy innych form uzależnień (nikotyny, komórki, internetu).

 Księga ABSTYNENCJI jest wystawiona w kaplicy Matki Bożej.
Zachęcamy do wpisania się do tej księgi.Nabożeństwa
Wielkiego Postu

 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Niedziela, godz. 17.15 – kazania głosi ks. Marcin Jakubiec – kapelan szpitala

 

Droga Krzyżowa

Niedziela, godz.12.00   ( dla zapracowanych)

Piątek,     godz. 16.00  (dla dzieci i starszych)

godz. 18.30  (dla młodzieży i pracujących)

Za odprawienie Drogi Krzyżowej można codziennie uzyskać odpust zupełny.

Warunki:
a) odprawić ją trzeba przy prawnie erygowanej Drodze Krzyżowej (np. w kościele, przy sanktuarium),
b) trzeba rozmyślać nad Męką Pana Jezusa, niekoniecznie na temat poszczególnych stacji,
c) trzeba przechodzić od jednej stacji do drugiej; jeżeli nabożeństwo odprawia się publicznie i trudno wszystkim przechodzić od stacji do stacji, wystarczy, że od stacji do stacji przechodzi przewodniczący. Nie ma obowiązku powstawania i klękania przy każdej stacji. Kto dla słusznej przeszkody, np. choroby, zamknięcia kościoła, podróży nie może odprawić Drogi Krzyżowej, uzyska odpust zupełny, jeżeli przynajmniej przez pół godziny odda się pobożnemu czytaniu lub rozważaniu Męki Pańskiej.


Jałmużna postna

 Skarbonki pod chórem

Dar serca
w niedziele 26.02. 2023 r.
NA UKRAINĘ


Grupa modlitewna św. Józefa w Sporyszu
propozycja na Wielki Post.

Życie ma smak 2023

Zapraszamy do włączenia się w tę inicjatywę

Po raz kolejny zapraszamy Parafian i Przyjaciół Kościoła Chrystusa Króla w Żywcu Sporyszu do włączenia się we wspólny post.

Coraz częściej zapominamy o wartości i sile duchowej postu w życiu wiary. Natomiast Pismo Święte zaprasza nas wyraźnie do podejmowania postu, podobnie jak Pan Jezus, który walczył ze złym duchem na pustyni postem i Słowem Bożym: „Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód”.

Wbrew temu, co się myśli, post nie jest zbędny w naszym życiu. Tak naprawdę pomaga on nam w odkryciu smaku tego, co nas otacza. Jeżeli pościmy z miłości do Boga, to otwieramy się na dar wewnętrznej wolności, która pomaga nam poznać prawdziwą wartość tego, co nas otacza. Post nadaje smak naszemu życiu!

Dlatego zapraszamy Cię do włączenia się w tę akcję i zmierzenia z postem w Twoim życiu.

Podajemy kilka zasad dotyczących naszego wspólnego postu:

  1. Wybierz jeden dzień w Wielkim Poście (oprócz uroczystości i niedziel), w którym będziesz pościł. Konieczne jest wybranie przynajmniej jednego terminu, maksymalnie można wskazać jeszcze trzy kolejne terminy – w sumie maksymalnie 4 dni, kiedy podejmiesz dobrowolnie post.
  2. Pościmy przez cały dzień, pijąc wodę i spożywając chleb. Dlatego wybierz dzień, w którym nie będziesz miał zajęć wymagających dużo sił fizycznych. W czasie postu możesz po prostu trochę osłabnąć. Jeżeli ktoś nie może ze względu zdrowotnych podjąć postu o chlebie i wodzie, powinien w ramach tej inicjatywy wybrać coś innego, podobnie uciążliwego.
  3. Pościmy z miłości do Jezusa. Nie to, z czego rezygnujesz jest najważniejsze, ale miłość, w której masz wzrastać.
  4. Pamiętaj, że pościmy wspólnie. Jest nas wielu, co znaczy, że mamy moc wypraszać wiele łask.

5. Post odbywa się w ustalonych wspólnych intencjach oraz w tych, które zgłaszacie podczas dołączania do akcji.