WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE

 


Modlitwa o dobre owoce rekolekcji

Dobry i Miłosierny Boże

   Prosimy Cię o błogosławieństwo na dobre i owocne przeżycie rekolekcji z o. Kazimierzem Kowalskim.

   Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni.

   Potrzeba nam do tego Twojej łaski i dlatego z ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”.

   Dopomóż nam dobrze przygotować się do tego czasu.

   Napełnij nas pragnieniem nie tylko ratowania siebie,

ale i wszystkich naszych braci i sióstr żyjących w ciemnościach grzechu i w odwróceniu od Boga.

   Duchu Święty Boże, pomagaj o. Kazimierzowi oraz  wszystkim zaangażowanym, aby przez rekolekcje i spowiedź świętą zostało odnowione oblicze naszej wspólnoty przed Bogiem. Amen


Zapraszamy na Film” Opiekun”

 

Kino „Janosik”  –    Żywiec

niedziela 26.03.g. 16.15

poniedziałek 27.03.g.16.00

Film o św. Józefie !

Potrzebujemy duchowego ojcostwa św. Józefa – giganta wiary, na barkach którego niesiony jest Kościół. Szczególnie w czasie nasilenia ataków na wartości, małżeństwo i rodzinę. Od kogo powinniśmy się uczyć, jak nie do Głowy Świętej Rodziny? Dobry film z wartościami daje możliwość zmiany myślenia, postaw i decyzji, a co za tym idzie, daje okazję do nawrócenia! Film jest wyrazem wdzięczności za jego wstawiennictwo i przedłużeniem licznych inicjatyw modlitewnych rozpoczętych w roku św. Józefa. Bóg mówi swojemu Kościołowi, że aby obronić małżeństwo i rodzinę, podźwignąć moralność, odzyskać utracony grunt i zdobyć dusze dla Chrystusa, potrzebujemy sprowadzić na „pole bitwy” św. Józefa. On jest postrachem demonów.

Borykający się z kryzysem małżeńskim dziennikarz dostaje polecenie, by zająć się współczesnymi historiami ludzi, w których życie w cudowny sposób wkroczył św. Józef. „Opiekun” to film z elementami dokumentu, w którym oparta na faktach historia rodzinna Roberta i Dominiki staje się pretekstem do głębszej opowieści o ewangelicznej postaci ziemskiego opiekuna Jezusa i roli, jaką odegrał w życiu wielu współczesnych ludzi.


Nabożeństwa wielkopostne                                                          

Droga Krzyżowa                                                                                                                                                                               

w piątek

godz. 16.00   – dla dzieci

godz. 18.00   – dla młodzieży i dorosłych

w niedziele

godz. 12.00   – dla zapracowanych

Gorzkie Żale

w niedziela

godz. 17.15

Przed nabożeństwem Koronka do Bożego Miłosierdzia