OPOWIEŚCI DLA DUCHA
Wpis

OPOWIEŚCI DLA DUCHA

Królestwo pokoju i miłości   W pewnym domku codziennie wieczorem siedział dziadek i czytał swojemu wnuczkowi książki o królach, książętach, rycerzach i pięknych królewnach. Wnuczek wsłuchiwał się zawsze z wypiekami na twarzy w każdą z tych historii. Któregoś dnia dziadek rzekł: – Daję ci tę Księgę, w niej jest napisane o prawdziwym i jeszcze istniejącym...

21 listopada 202124 listopada 2021przez
Srebrny jubileusz kapłaństwa
Wpis

Srebrny jubileusz kapłaństwa

Ks. Jarosława Fijołka   Życzenia   Dostojny Jubilacie, księże Jarosławie! Piękna i trudna jest droga kapłańskiego powołania. Niech będzie opromieniona wielką Bożą miłością, abyś chętnie pokonywał dla Chrystusa wszelkie trudności i cieszył się posiadaniem wszystkiego dla wszystkich. Z całego serca życzymy Ci dużo zdrowia i sił w dalszym kapłańskim posługiwaniu. Wszystko co robisz, czyń nadal...

21 listopada 202124 listopada 2021przez
BŁOGOSŁAWIENI SĄ WŚRÓD NAS
Wpis

BŁOGOSŁAWIENI SĄ WŚRÓD NAS

„Soli Deo” Stefan Wyszyński Jak wyglądała Jego droga do świętości? Zuzela nad Bugiem to niewielka wieś w województwie mazowieckim. Podobno jej nazwa pochodzi od słowa żużel, a w średniowieczu ludność zamieszkująca te tereny zajmowała się hutnictwem. W tej miejscowości 3 sierpnia 1901 r. urodził się Stefan Wyszyński. Był drugim dzieckiem Stanisława i Joanny wychowujących swoje...

21 listopada 202124 listopada 2021przez
Uroczystość Jezus Chrystus- Królem Wszechświata
Wpis

Uroczystość Jezus Chrystus- Królem Wszechświata

Pod koniec listopada, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, Kościół obchodzi uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Przewidziane na ten dzień teksty liturgiczne głoszą panowanie nad światem Jezusa-Króla oraz zapowiadają sąd ostateczny, który się dokona podczas Jego powtórnego przyjścia. Współczesny człowiek oba te tematy może potraktować niezbyt poważnie. Mówienie o królestwie i królewskim panowaniu wydaje dziś czymś...

21 listopada 202124 listopada 2021przez
św. Józef – pan, wódz i strażnik skarbów w niebie
Wpis

św. Józef – pan, wódz i strażnik skarbów w niebie

SPOTKANIE 18 W Starym Testamencie Bóg ustanowił Józefa, syna patriarchy Jakuba, rządcą Egiptu, aby przechowywał zboże na pożywienie ludu swego. Gdy zaś wypełniły się czasy miłosierdzia Bożego nad ludźmi i gdy miał zesłać na ziemię Jednorodzonego Syna swego, wybrał innego Józefa, którego pierwszy był tylko obrazem, i uczynił go panem i książęciem swego domu i...

21 listopada 202124 listopada 2021przez
OPOWIEŚCI DLA DUCHA
Wpis

OPOWIEŚCI DLA DUCHA

Ludzie, którzy widzieli Boga W polinezyjskiej wsi żyło sobie dwóch mężczyzn, którzy toczyli z sobą nieustającą wojnę. Z byle jakiego powodu wybuchała pomiędzy nimi awantura. Życie jednego jak i drugiego stało się nie do wytrzymania. I to nie tylko dla nich samych, ale również dla całej wsi. Pewnego dnia kilku starców tak przemówiło do jednego...

7 listopada 202112 listopada 2021przez
KALENDARZ WYDARZEŃ W PARAFII LISTOPAD 2021 r.
Wpis

KALENDARZ WYDARZEŃ W PARAFII LISTOPAD 2021 r.

11 listopada Modlitwa za Ojczyznę g. 18.00 Msza w intencji Ojczyzny 14 listopada Rozpoczęcie drogi synodalnej w parafii g. 8.00 Msza św. inaugurująca prace synodalne 18-20 listopada Rekolekcje przed odpustem 18-19 listopada g. 18.00 Msza św. z kazaniem                            g. 19.00 Nauka stanowa...

7 listopada 202112 listopada 2021przez
Statystyka duszpasterska Październik 2021 r.
Wpis

Statystyka duszpasterska Październik 2021 r.

Do grona dzieci Bożych przez sakrament Chrztu św. zostali włączeni:   Alicja Żukowska, c. Adama i Katarzyny Bartosz Juraszek, s. Grzegorza i Agnieszki Lena Kowaleczko, c. Przemysława i Agnieszki Zapowiedzi przedślubne     Na ślubnym kobiercu stanęli przyjmując sakrament małżeństwa: Jakub Cader i Patrycja Ciurla Po wieczną nagrodę do Pana odeszli z naszej wspólnoty parafialnej:...

7 listopada 202112 listopada 2021przez
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO
Wpis

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO

Wanda Półtawska, przyjaciółka Jana Pawła II, skończyła 100 lat Wanda Półtawska, przyjaciółka i jedna z najbliższych współpracownic Jana Pawła II. Psychiatra, doktor nauk medycznych, była więźniarka obozu w Ravensbrück, działaczka pro-life, dama Orderu Orła Białego. Wanda Półtawska urodziła się 2 listopada 1921 r. w Lublinie. Jako 20-letnia dziewczyna przeżyła gehennę obozu koncentracyjnego. Te tragiczne wydarzenia...

7 listopada 202112 listopada 2021przez
Chrześcijanin a państwo
Wpis

Chrześcijanin a państwo

Polacy słyną ze swej religijności, a polska polityka z odwoływania się do wartości chrześcijańskich. Nasuwa to pytanie o stosunek chrześcijaństwa do takich pojęć jak władza, ojczyzna, patriotyzm czy polityka. Chrześcijanin to dwupaństwowiec – obywatel dwóch ojczyzn, ziemskiej i niebiańskiej. Pierwszej – przejściowej, drugiej -wiecznej, i dlatego ważniejszej. Biblia uczy, że nasza „ojczyzna jest w niebie”, a wierzący są jedynie „gośćmi i pielgrzymami na ziemi”, którzy dopiero „ojczyzny...

7 listopada 202112 listopada 2021przez