Godziny

RANO od wtorku do soboty

codziennie po Mszy świętej o godz. 6.30

WIECZOREM poniedziałek, środa, piątek

po Mszy świętej do godz. 19.15

(z wyjątkiem I Piątku)

Sakramenty

Przygotowanie do Sakramentów:

CHRZEST

  • akt urodzenia dziecka (odpis z USC)
  • dane o rodzicach chrzestnych (wyznanie rzymskokatolickie, dokładny adres zamieszkania)
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (musi to być osoba wierząca i praktykująca, nie związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, która przystępuje do spowiedzi i Komunii Świętej, osoba bierzmowana)

BIERZMOWANIE

Spotkania odbywają się 1 raz w miesiącu:

II czwartek miesiąca o godz. 18..00 – kandydaci z kl. 3 Gimnazjum

III czwartek miesiąca o godz. 18.00 – kandydaci z kl. 2 Gimnazjum i kl. 7 Szkoły Podstawowej

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie o Chrzcie Świętym
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
  • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechezy szkolnej
  • wykazanie się znajomością prawd wiary katolickiej

MAŁŻEŃSTWO

  • metryka chrztu (ważna 6 miesięcy)
  • świadectwo bierzmowania (najczęściej wpisane w metryce chrztu)
  • dowody osobiste narzeczonych
  • ostatnie świadectwo katechizacji
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (tzw. kurs dla narzeczonych) i Poradni Rodzinnej
  • zaświadczenie z USC (ważne 3 miesiące), niezbędne, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy lub akt ślubu, jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny