Godziny

RANO od wtorku do soboty

codziennie po Mszy świętej

 

WIECZOREM poniedziałek, środa, piątek

po Mszy świętej do godz. 19.15

(z wyjątkiem I Piątku)

Sakramenty

Przygotowanie do Sakramentów:

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis z USC)
 • dane o rodzicach chrzestnych (wyznanie rzymskokatolickie, dokładny adres zamieszkania)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (musi to być osoba wierząca i praktykująca, nie związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, która przystępuje do spowiedzi i Komunii Świętej, osoba bierzmowana)

BIERZMOWANIE

 • zaświadczenie o Chrzcie Świętym
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechezy szkolnej
 • wykazanie się znajomością prawd wiary katolickiej

MAŁŻEŃSTWO

 • metryka chrztu (ważna 6 miesięcy)
 • świadectwo bierzmowania (najczęściej wpisane w metryce chrztu)
 • dowody osobiste narzeczonych
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (tzw. kurs dla narzeczonych) i Poradni Rodzinnej
 • zaświadczenie z USC (ważne 3 miesiące), niezbędne, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy lub akt ślubu, jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny