Modlitwa w intencji Rekolekcji

Modlitwa w intencji Rekolekcji

Dobry i Miłosierny Boże

Prosimy Cię o błogosławieństwo

na dobre i owocne przeżycie rekolekcji z ks. Jackiem Pędziwiatrem.

Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni.

Potrzeba nam do tego Twojej łaski

i dlatego z ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Dopomóż nam dobrze przygotować się do tego czasu,

aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa Króla,

żyli jak prawdziwi uczniowie Pana.

Napełnij nas pragnieniem nie tylko ratowania siebie,

ale i wszystkich naszych braci i sióstr

żyjących w ciemnościach grzechu i w odwróceniu od Boga.

Użycz ks. Jackowi światła i łaski,

aby nam wskazał jaka jest Boża wola i co nam służy do zbawienia.

Niech Boskie Twoje słowo przez niego głoszone oświeci nas i pouczy,

uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi.

Prosimy Cię o to, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Duchu Święty Boże, pomagaj ks. Jackowi

oraz  wszystkim zaangażowanym,

aby przez rekolekcje i spowiedź świętą

zostało odnowione oblicze naszej wspólnoty parafialnej przed Bogiem.

Matko Boża Fatimska, bądź Matką patronką w czas rekolekcji naszej parafii

i razem ze świętym Józefem, wspieraj nas swoim wstawiennictwem.

Amen

Pod Twoją obronę….

Duchu Święty Boże -zmiłuj się nas nami

Stolico mądrości – módl się za nami

Święci patronowie nasi – módlcie się za nami