Wielki Piątek

To dzień męki i śmierci Chrystusa. Kościół rozmyśla nad męką swojego Pana i Odkupiciela, adoruje krzyż, wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Według dawnej tradycji Kościoła, tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Wielkopiątkowa celebracja zaczęła się w milczeniu. Kapłan pada na twarz. To wymowny gest największego uniżenia przed Bogiem. Następuje Liturgia Słowa, którą wieńczy opis Męki Pańskiej. W drugiej części liturgii – odsłonięcie i adoracja krzyża. Po komunii świętej nastąpił obrzęd namaszczenia figury Jezusa oraz przeniesiono Najświętszy Sakrament do kaplicy zwanej Bożym Grobem, gdzie całą noc trwała adoracja.