Życzenia na Boże Narodzenie 2017 r.

„Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,

by móc z niej uczynić Betlejem.

Każdy z nas ma tyle gorące serce,

by przyjąć Nowonarodzonego Jezusa do siebie”

Drodzy parafianie i goście.

Radość Bożego Narodzenia dana została przez Boga dla wszystkich ludzi, niezależnie od koloru skóry, statusu społecznego, wieku czy wyznawanej religii. Bóg wnosi w ten ludzki świat radość istnienia, radość spełnienia i radość dzielenia.

Życzę  Bożego światła, Bożej radości i Bożego działania  płynących od Nowonarodzonego Jezusa. Niech nikt nie będzie opuszczony, zapomniany, pominięty, żadne dziecko, żaden  samotny starszy człowiek. Niech Jezus przepełnia Wasze serca, wiarą, nadzieją i miłością, tak bardzo potrzebne w życiu osobistym, w rodzinie, w narodzie, kościele i świecie. Niech  napełnia serca Wasza  swoim pokojem. Niech napełnia Was  łaską Bożą  każdego  dzień, byście ją  rozlewali szeroko wokół siebie  i swoich  bliskich i dalekich , z którymi się dzielić się będziecie  wielką Miłości Boga i tym, że jest On Panem z nami na zawsze.

Ks. proboszcz z wikariuszami