Życzenia

„Chrystus zwycięża zło i śmierć!”

  św. Jan Paweł II

Droga Rodzino Parafialna i przybyli na święta Goście

              To radosne orędzie rozbrzmiewa w tych dniach w sercu Kościoła. Zwyciężywszy śmierć, Chrystus obdarza nieskończonym życiem tych, którzy Go przyjmują i wierzą w Niego. Jego śmierć i zmartwychwstanie stanowią zatem fundament wiary Kościoła, jednoczy serca wierzących i napełnia i radością ze zwycięstwa dobra, miłosierdzia i przebaczenia, przenika wszystkie mury, ogrodzenia i zamknięte drzwi i obdarza łaską pokoju i pojednania.

           Niech Chrystus Zmartwychwstały wleją na nowo w  Wasze życie szczęście i zgodę. Niech pozwoli  Wam patrzeć z wiarą i ufnością na lepsze jutro i odległą przyszłość. Niech da  Wam moc byście byli świadkami Jego Zmartwychwstania w dzisiejszym świecie pogubionym i zbolałym. Niech Jego światło otacza Was i wasze rodziny miłością i stanie się niewyczerpanym źródłem siły do czynienia dobra dla bliźnich. Niech  swym błogosławieństwem i łaskami obdarza  Wam na każdy dzień życia, pracy, nauki i wypoczynku.

Wasi duszpasterze

ks. Adam Hopciaś -proboszcz
ks. Adrian Trzopek -wikariusz