Dzień Służby Zdrowia

Dzień Służby Zdrowia
18 października –
święto św. Łukasza, ewangelisty i lekarza

Życzenia

Drodzy Lekarz, Pielęgniarki cały Personel Medyczny
Z okazji obchodzonego Dnia Pracowników Służby Zdrowia
i św. Łukasza waszego patrona
pragnę złożyć w imieniu całej wspólnoty parafialnej
najpierw gorące podziękowania za trud i poświęcenie,
ofiarną pracę na rzecz ochrony zdrowia i ludzkiego życia.
Życzę satysfakcji z wykonywanej misji,
poczucia wiary w sens ratowania życia
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Z darem modlitwy

Ks. Adam Hopciaś proboszcz
 wraz z całą wspólnota parafian