Wypominki Roczne na 2021/2022 – to dar serca dla naszych zmarłych

        W zakrystii przyjmowane są wypominki za zmarłych z naszych rodzin. Wypominki roczne i jednorazowe (listopadowe) piszemy na kartkach (można je pobrać ze stolika z prasą). Piszemy imię lub imiona i nazwiska w mianowniku. Określamy godzinę modlitwy niedzielnej za tych zmarłych wypominanych (8.00 lub 9.30 lub kaplica za mostem). Ofiary dobrowolne składamy wraz z kartkami kapłanowi w zakrystii.

 

 

 

 

PODARUJ NIEBO TYM, KTÓRYCH KOCHASZ !

Warunki uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych

Okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w najbliższych dniach:
1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub półpubliczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

Warunki uzyskania odpustu są następujące:
1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.
2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy)
3. Spełnienie trzech warunków:
– spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej
– przyjęcie Komunii Świętej
– odmówienie Ojcze nasz…. Wierzę… i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

WAŻNE: Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.