Powołanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Parafialna Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako własnemu pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii.

Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:

– wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości;

– pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych;

– udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;

– budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;

– wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego;

– inspirowanie działalności charytatywnej.

Do kompetencji Rady nie należy ocena zasad wiary i moralności głoszonych przez Kościół, jak również obsada urzędów duszpasterskich w parafii.

 

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Żywcu Sporyszu
na okres 2022-2027

Członkowie z urzędu:

 1. Adam Hopciaś, proboszcz
 2. Maciej Stoły, wikariusz
 3. Piotr Bratek, kapelan Szpitala
 4. Aleksander Gajzler, nadzwyczajny szafarz

Członkowie mianowani:

 1. Krzysztof Marszałek, pracownik kościelny
 2. Michał Hubczak, Liturgiczna Służba Ołtarza
 3. Dominik Setla, Duszpasterstwo młodych i rodzin
 4. Jadwiga Pyka, Duszp. lekarzy
 5. Irena Augustynowicz, Duszp. Katechetów i Nauczycieli, sekretarz PRD
 6. Celina Słowik, Róże Parafialne
 7. Adam Jurasz, Akcja Katolicka

Członkowie z wyboru:

 1. Mirosław Cendrzak, wiceprzewodniczący PRD
 2. Marek Czul
 3. Piotr Tomaszek

 

Członkowie PRD w liczbie 14 osób zostali powołani bądź wyłonieni w parafialnych wyborach w Niedzielę 27 lutego i 6 marca. Ze zgłoszonych 9 kandydatów wskazano 3 osoby (członkowie z wybory) z największą liczbą głosów.

 

Skład Rady do Spraw Ekonomicznych w Żywcu Sporyszu
na okres 2022-2027
 

1.Ks. Adam Hopciaś – proboszcz.
2. p. Stanisław Oczkowski, wiceprzewodniczący PRE
3. p. Danuta Pytlarz, sekretarz PRE
4. p. Zdzisław Łukaszek.

Wszystkim zatroskanym o dobro duchowe i materialne, oraz za prawdziwą i szczerą pomoc w aktywności dziękuje. Nowym członkom życzę światła Ducha Św. i mocy w realizacji dobra parafii Chrystusa Króla w Żywcu Sporyszu.

Ks. Adam Hopciaś – proboszcz