Z ŻYCIE KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

Najważniejszy dzień w historii Żywca

Papież Jan Paweł II z mieszkańcami Żywiecczyzny przed 27 laty

Popołudnie 22 maja 1995 roku i wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II, w zgodnej opinii mieszkańców Żywiecczyzny było najważniejszym wydarzeniem w historii Żywca!

22 maja 1995 roku tysiące mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, zapełniło żywiecki Rynek i tereny Osiedla 700-lecia. Przed konkatedrą Narodzenia NMP Papież został uroczyście powitany przez władze miejskie, które wręczyły Ojcu Świętemu akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Żywca. Po nawiedzeniu kościoła, Jan Paweł II przeszedł na Rynek, gdzie niezwykle serdecznie witały go tłumy wiernych.

– Modlę się razem z wami za naszą Ojczyznę i za wszystkich rodaków: o umiłowanie daru życia, o szczerą troskę, o dobro wspólne, o wytrwałe budowanie Polski na fundamencie sprawiedliwości, solidarności i miłości społecznej – mówił żywczanom Jan Paweł II. – Modlę się, aby duch dialogu i współpracy przeważył nad duchem walki i konfrontacji. Modlę się o poszanowanie godności każdego człowieka, o kulturę wzajemnego współżycia, modlę się za polskie rodziny nękane problemem bezrobocia i ubóstwa. Dla wszystkich utrudzonych i zniechęconych proszę o odnowioną nadzieję! To jest moje przesłanie Ziemi Żywieckiej. Jest jeszcze bardzo wiele myśli i uczuć, które mi się rodzą, kiedy widzę was tu zgromadzonych, gdy patrzę na Żywiec, kiedy odwiedzam farę, kiedy patrzę na te góry, tak bardzo mi bliskie …


 

 

Życzenia dla Mamy

Dziękuję za to wszystko,
Czym dobroć jest na ziemi,
Że Jesteś najważniejsza,
Że tego nikt nie zmieni,
Że jeden dzień najpiękniej
W mym sercu jaśnieć musi:
Dla jednych to Dzień Matki,
A dla mnie Dzień Mamusi.

Mam dla Ciebie bukiet życzeń,
Moja Mamo ukochana,
Niech Twa buzia będzie zawsze
Tylko roześmiana,
Niech Ci szczęście oraz zdrowie
Nieustannie dopisują
nich się Twoje marzenia
w każdym dniu realizują.

 


Dni modlitw o urodzaje

* W poniedziałek, 23 maja procesja błagalna od krzyża na pętli autobusowej w Sporyszu o godz. 17.00 zakończona Mszą św. w intencji mieszkańców Sporysza w kaplicy za mostem o godz. 18.00

* We wtorek, 24 maja procesja błagalna przy krzyżu misyjnym obok kościoła o godz. 17.20.zakończona Mszą św. w intencji mieszkańców Centrum oraz wszystkich pracodawców i pracowników o godz.18.00

W środę, 25 maja procesja błagalna od krzyża na Pierwogórze o godz. 17.00 zakończona Mszą św. w intencji mieszkańców Koleb i Okla o godz. 18.00.

Modlitwa o obfite plony

Panie, Ojcze Święty, Ty nakazałeś człowiekowi, aby uprawiał ziemię i o nią się troszczył. Za wstawiennictwem świętego Izydora rolnika, prosimy Cię pokornie, obdarzaj nas obfitymi zbiorami. Oddalaj od naszych pól niebezpieczne burze i grad, aby ziarna wrzucone w ziemię wydały plon stokrotny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


RAZEM EWANGELIZUJEMY ŚWIAT

Nie ma człowieka, który nie potrzebowałby nadziei, miłości i prawdy.

Dzięki czasopismom w języku ukraińskim chcemy zanieść Jezusa i Jego Ewangelię Czasopismo, „Miłujcie się!” trafia do wielu ludzi w Afryce, Europie Wschodniej, w krajach byłego ZSRR, w Indiach, Ameryce Południowej, a także do Ukraińców w naszym kraju!

Możesz pomóc im już dziś przez przekazanie im tej gazetki która jest w naszym kościele na stoliku z prasą. Parafia ponosić będzie koszty prenumeraty czasopisma.

Jeśli w twoim domu czy sąsiedztwie są osoby ukraińskie i są zainteresowane prasą religijną to prosimy o przekazanie im tych czasopism.

Ks. Adam Hopciaś – proboszcz