Tydzień św. Krzysztofa

W dniach 24-31 lipca 2022 będzie obchodzony 23. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżnych będziemy się modlić za wszystkich użytkowników drogi o bezpieczne podróże dla wszystkich. Ważnym punktem obchodów jest błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów ( niedziela 24 lipca), aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. Do wszystkich użytkowników pojazdów jest kierowany apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr na ten cel. ( taca przy poświęceniu samochodu).

 

CZYM JEST MIVA       

MIVA – Mission Vehicle Association (niem. Missions-Vekehrs-Arbeitsgemeintschaft) znaczy Stowarzyszenie/Organizacja na rzecz misyjnych środków transportu. Niesiemy Chrystusa na ziemi, na wodzie i  w powietrzu. Rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku jako agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji  i dalej działa w jej strukturach. Celem którego jest pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie środków transportu. Zajmuje się również promocją dzieła misyjnego Kościoła i pracy polskich misjonarzy, a także wspiera działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach propagując model kierowcy – chrześcijanina. Prowadzi współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami w realizacji swoich zadań.

 

MODLITWA KIEROWCY

 O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.

Amen.

 

Akt zawierzenia kierowców Matce Bożej

Maryjo, nasza Królowo i Matko, zawierzamy Ci wszystkich kierowców i podróżnych, aby na trasach swojego pielgrzymowania zachowali mądrość Twojego widzenia ludzkich spraw, aby zawsze  chronili i pomagali, aby okazywali kulturę i szacunek wobec wszystkich spotkanych na drodze i kierowali się miłością na drodze. Zawierzamy Ci Matko tych, którzy w obecnym czasie pandemii służą pomocą i cierpliwie uczą przezorności na naszych drogach: lekarzy, pielęgniarki, policjantów, strażaków i drogowców. Zawierzamy Ci Maryjo, także misjonarzy i misjonarki i ich podróże po drogach i bezdrożach świata. Prowadź ich bezpiecznie, Maryjo, po misyjnych ścieżkach. Pragniemy także wynagradzać szczerą i ufną modlitwą za tych kierowców, którzy spowodowali cierpienia i śmierć.

Przyjmij Matko, nasze zawierzenie i modlitwę, abyśmy byli świadkami Ewangelii.

Ty, która przyniosłaś na świat Chrystusa, pomóż nam nieść Jezusa Chrystusa innym ludziom, szczególnie tym, którzy Go jeszcze nie znają i wspomagaj nas na naszych drogach! Bądź nam zawsze Orędowniczką, abyśmy z Twoją pomocą zawsze bezpiecznie docierali do celu naszych podróży. Amen.

                                             

 10 przykazań, które mogą uratować życie

1. Nie będziesz egoistą na drodze,
2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi,
3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować,
4. Szanuj pieszych,
5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy,
6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny,
7. Nie bądź brawurowy w prędkości,
8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo,
9. Pomagaj potrzebującym na drodze,
10. Przestrzegaj przepisów drogowych, szanuj pracę naszej Policji.