RÓŻANIEC ŚWIĘTY 2022 r.

CODZIENNIE GODZ. 17.30 – KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

Data
Dzień tygodnia
Prowadzący
1
sobota
Procesja różańcowa
2
niedziela
Rada Duszpasterska
3
poniedziałek
Kl. I i II
4
wtorek
Szkoła Specjalna
5
środa
Kl. III i IV
6
czwartek
Kl. V i VI
7
piątek
Kl. VII
8
sobota
Apostolstwo Dobrej Śmierci
9
niedziela
Zespół Charytatywny
10
poniedziałek
Kl. I i II
11
wtorek
AA i Al. Anon
12
środa
Kl. III i IV
13
czwartek
Kl. V i VI
14
piątek
Kl. VIII
15
sobota
Lektorzy
16
niedziela
Akcja Katolicka
17
poniedziałek
Kl. 1    II
18
wtorek
Świetlica Radość
19
środa
Kl. III i IV
20
czwartek
Kl. V i VI
21
piątek
Młodzież „Jestem”
22
sobota
Ministranci
23
niedziela
Rycerstwo Niepokalanej
24
poniedziałek
Kl. I i II
25
wtorek
Damaszek
26
środa
Kl. III i IV
27
czwartek
Kl. V I VI
28
piątek
Kl. VII i VIII
29
sobota
Koło Radia Maryja
30
niedziela
III Zakon Karmelitański
31
poniedziałek
Kapłani

 

15 niesamowitych ciekawostek o różańcu

 1. Pierwowzorem różańca był psałterz. Modlitwa ta polegała na odmówieniu 150 psalmów. Ponieważ nie wszyscy byli w stanie to zrobić, psalmy zastąpiono najpierw modlitwą Ojcze nasz, a później Zdrowaś Maryjo.
 2. Różaniec to po łacinie rosariumi oznacza wieniec z mistycznych róż składany Matce Bożej.
 3. Starożytni Rzymianie i Grecy składali bóstwom wieńce z róż. Pierwsi chrześcijanie zabierali nocą te wieńce i za każdą z tych róż odmawiali modlitwę za dusze męczenników.
 4. Odmawianie modlitwy różańcowej upowszechnił święty Dominik. W 1214 roku miał otrzymać różaniec od Matki Bożej jako pomoc w walce z herezjami.
 5. „Różaniec” i „koronka różańcowa” to nie to samo. Na koronce odmawiamy jedną część różańca. Natomiast różaniec to wszystkie części.
 6. Święto Matki Bożej Różańcowej, 7 października, zostało ustanowione w dniu zwycięstwa pod Lepanto. Pomyślny wynik bitwy przypisano modlitwie różańcowej zanoszonej przez papieża Piusa V i wiernych.
 7. Papież Leon XIII poświęcił różańcowi aż 11 encyklik. I to on właśnie ogłosił październik miesiącem różańcowym.
 8. Od 1478 roku do dziś papieże ogłosili ponad200 dokumentów o różańcu.
 9. Matka Boża podczas objawień w Lourdes i Fatimiezachęcała do odmawiania różańca tłumacząc, że prowadzi on do zbawienia i uświęcenia.
 10. Jednym z największych arcydzieł literatury duchowej na temat różańca jest Tajemnica Różańca św. Ludwika de Marii Grignion de Montfort.
 11. W 1620 roku dominikanin Tymoteusz Ricci wprowadził zwyczaj odmawiania Różańca Wieczystego. Rozdał ludziom 8760 karteczek z tajemnicami różańcowymi, tak by Różaniec był odmawiany w każdej godzinie roku. Inspirując się Wieczystym Różańcem Paulina Jaricot(w XIX wieku) wymyśliła tak zwany Żywy Różaniec. Chciała by był przede wszystkim dla osób pracujących. Polega on na tworzeniu grup – róż różańcowych – w której każdego dnia każda osoba odmawia jedną dziesiątkę Różańca i w ten sposób cała grupa odmawia każdego dnia cały Różaniec.
 12. Różaniec jest ulubioną modlitwą wielu świętych, miedzy innymi: św. Jana Pawła II, św. Franciszka Salezego, św. Ludwika Grignion de Montfort, św. Maksymiliana Kolbe.
 13. Pierwotny różaniec składał się z 50 tajemnic, 50 Zdrowaś, 5 Ojcze nasz, 5 Wierzę w Boga i dodatkowo 5 Zdrowaś. Dominikanie z Kolonii skrócili 50 tajemnic Złotego Różańca do 15 i połączyli je z odmawianiem 150 Zdrowaś na podobieństwo 150 psalmów.
 14. Protestanci nie akceptują katolickiej wersji Różańca. Istnieją jednak protestanckie odmiany modlitwy różańcowej praktykowane jednak przez nielicznych. Jest to różaniec luterański, różaniec Jezusowy, różaniec postny. Różaniec anglikański, różaniec episkopalny.
 15. Brytyjskie czasopismo medyczne British Medical Journal poinformowało w 2001 roku o wynikach badań przeprowadzonych przez włoski Uniwersytet w Padwie, w których stwierdzono, że modlitwa różańcowa wzmacnia zmienność rytmu zatokowego oraz baroreceptory.