Gratulujemy Strażakom ze Sporysza

Nowy samochód gaśniczy dla OSP Sporysz

 Miasto Żywiec dba o bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego po raz kolejny wspiera jednostkę OSP z terenu naszego miasta w zakresie zakupu fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Tym razem jest to pojazd typu GCBA na podwoziu z napędem 4×4. Dodatkowo strażacy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi pojazdu i systemów wyposażenia. Jednostka do której dzięki wsparciu w kwocie 535 tysięcy złotych ze środków budżetowych Miasta Żywca zostanie wyposażona w fabrycznie nowy i w pełni wyposażony ciężki samochód gaśniczy jest OSP Sporysz. Jak każdy pojazd strażacki służyć będzie bezpieczeństwu całego miasta.