WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE

 


Uroczystość św. Józefa

20 marzec 2023 r.

 

Zaprasza Grupa modlitewna św. Józefa

Godz. 18.00 – Msza św. w intencji wszystkich  mężczyzn i czcicieli św. Józefa                         

( akt zawierzenia parafii św. Józefowi)


Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
25 marzec 2023 r.

Dzień Świętości Życia

 

Godz. 6.30 oraz 18.00 – Msza św. z modlitwą i błogosławieństwem dla podejmujących Duchową Adopcje Dziecka Poczętego

 


Modlitwa codzienna w obronie życia

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś.

Amen.


Duchowa adopcja dziecka poczętego

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki…).

Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.

Każdy może podejmować duchową adopcję. Osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.


Rekolekcje dla młodzieży bierzmowanej z kl.
VIII

24 III – 26III  2023 r.
Żywiec Sporysz
głosi ks. Marcin Mendrzak z grupą ewangelizacyjną


Parafialne Rekolekcje Wielkopostne
26 III – 29 III  2023 r.
Żywiec Sporysz
głosi o. Kazimierz Kowalski OFM Conv.

NIEDZIELA, 26 III 2023 r.
6:30 – Msza św. z nauką ogólną
8:00 – Msza św. z nauką ogólną
9:30 – Msza św. z nauką dla młodzieży i rodziców
11:00 – Msza św. z nauką dla dzieci i rodziców
17:15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18:00 – Msza św. z nauką ogólną
21:00 – Apel Maryjny

PONIEDZIAŁEK,  27 III 2023 r.
8:00 – Msza św. z nauką ogólną dla starszych
16:00 –  Nabożeństwo biblijne dla uczniów szkół podstawowych (kl. I-VII)
18:00 –  Msza św. z nauką ogólną
19:00  – Nauka dla kobiet
21:00 – Apel Maryjny

WTOREK,  28 III 2016 r.
8:00 – Msza św. z nauką ogólną dla starszych
16:00 –  Nabożeństwo pokutne dla uczniów szkół podstawowych (kl. I-VII)
18:00 –  Msza św. z nauką ogólną
19:00  – Nauka dla mężczyzn
21:00 – Apel Maryjny

ŚRODA,  29 III 2023 r.

8:00 – 9:00 – spowiedź św. seniorów, starszych i chorych
9:00 – Msza św. z nauką ogólną dla starszych, chorych z sakramentem namaszczenia chorych i błog. Rekolekcyjnym
15:00- 16.00 – spowiedź św dla dzieci i młodzieży
16:00 –  Msza św. z nauką  dla uczniów szkół podstawowych (kl. I-VII) i błog. Rekolekcyjnym
17:00 -18:00 – spowiedź św.
18:00 –  Msza św. z nauką ogólną i błog. Rekolekcyjnym
19:00 – 20:00 – spowiedź św. dla zapracowanych

Modlitwa o dobre owoce rekolekcji

Dobry i Miłosierny Boże

Prosimy Cię o błogosławieństwo na dobre i owocne przeżycie rekolekcji z o. Kazimierzem Kowalskim.

Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni.

Potrzeba nam do tego Twojej łaski i dlatego z ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Dopomóż nam dobrze przygotować się do tego czasu.

Napełnij nas pragnieniem nie tylko ratowania siebie,

ale i wszystkich naszych braci i sióstr żyjących w ciemnościach grzechu i w odwróceniu od Boga.

Duchu Święty Boże, pomagaj o. Kazimierzowi oraz  wszystkim zaangażowanym, aby przez rekolekcje i spowiedź świętą zostało odnowione oblicze naszej wspólnoty przed Bogiem. Amen


Nabożeństwa wielkopostne

 

Droga Krzyżowa

PIĄTEK

godz. 16.00   – dla dzieci
godz. 18.30   – dla młodzieży i dorosłych

NIEDZIELA

godz. 12.00   – dla zapracowanych

Gorzkie Żale

NIEDZIELA

godz. 17.15

Przed nabożeństwem Koronka do Bożego Miłosierdzia