Zapowiedź „Mszy Dożynkowej”

Dziękczynienie za tegoroczne  zbiory

Zbliża się dzień dziękczynienia Panu Bogu za tegoroczne zbiory, za nasz chleb powszedni. W dniu 24 września o godz. 11.00  będzie sprawowana uroczysta Eucharystia w kościele parafialnym p.w. Chrystusa Króla w Żywcu Sporyszu.

Chleb, którym karmimy się każdego dnia i o który prosimy w modlitwie „ Ojcze nasz…- chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…” , jest wspaniałym darem Boga Stwórcy troszczącego się o nas i ciągle rozmnażającego dla nas plony ziemi. Chleb jest także owocem ludzkiego trudu. Warto uświadomić sobie, że kromka chleba, którą podnosimy do ust, powstaje dzięki ofiarności wielkiej rzeszy ludzi: rolników, młynarzy, piekarzy, sprzedawców, transportowców i naukowców różnych dyscyplin naukowych. Możemy powiedzieć, że chleb zamyka w sobie w sposób symboliczny wysiłek całego społeczeństwa. To rzeczywisty symbol solidarności Boga z człowiekiem i człowieka z człowiekiem.

Okazją do wyrażenia solidarności z Bogiem i człowiekiem niech będzie nasze modlitewne spotkanie w czasie dożynek parafialnych . Kulminacyjnym wydarzeniem tego spotkania będzie Msza św., podczas której chleb i wino staną się Ciałem i Krwią Chrystusa. Wyrazem tej rzeczywistości są słowa modlitwy: „Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się chlebem życia”.

Zapraszam wszystkich parafian i gości – nie tylko rolników – do wzięcia udziału w dziękczynieniu za chleb w dniu 24 września 2017r. w Żywcu Sporyszu.

Oczekując na nasze wspólne dziękczynienie z serca wszystkim błogosławię i modlitwą ogarniam.

Ks. Adam Hopciaś, proboszcz