Intencje Apostolstwa Modlitwy – KWIECIEŃ 2024r.
Wpis

Intencje Apostolstwa Modlitwy – KWIECIEŃ 2024r.

POWSZECHNA KOŚCIOŁA O docenianie roli kobiet. Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata. KRUCJATA MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY Za naszą ojczyznę Polskę, aby przestrzegane w niej były Prawa Boże i aby stała się prawdziwym Królestwem Bożym. KRUCJATA MODLITWY...

7 kwietnia 202414 kwietnia 2024przez
Intencje Apostolstwa Modlitwy – GRUDZIEŃ 2023r.
Wpis

Intencje Apostolstwa Modlitwy – GRUDZIEŃ 2023r.

POWSZECHNA KOŚCIOŁA Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo. KRUCJATA MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY Za naszą ojczyznę Polskę, aby przestrzegane w niej były Prawa Boże i aby stała się prawdziwym Królestwem Bożym. KRUCJATA MODLITWY W OBRONIE POCZĘTYCH DZIECI O Miłosierdzie Boże...

3 grudnia 20234 grudnia 2023przez
Intencje Apostolstwa Modlitwy – LISTOPAD 2023r.
Wpis

Intencje Apostolstwa Modlitwy – LISTOPAD 2023r.

POWSZECHNA KOŚCIOŁA Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie. KRUCJATA MODLITWY W INTENCJI PARAFII Módlmy się za zmarłych parafian, aby dzięki wstawiennictwu Maryi stali się uczestnikami chwały nieba oraz za zmarłych w czyśćcu cierpiących. KRUCJATA MODLITWY W OBRONIE POCZĘTYCH DZIECI O Miłosierdzie Boże...

29 października 202331 października 2023przez
Intencje Apostolstwa Modlitwy – WRZESIEŃ 2023r.
Wpis

Intencje Apostolstwa Modlitwy – WRZESIEŃ 2023r.

POWSZECHNA KOŚCIOŁA Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi. KRUCJATA MODLITWY W INTENCJI PARAFII O dar wiary nadziei i miłości dla dzieci i młodzieży, aby w Jezusie Chrystusie i Jego Kościele odnajdywali wzór do...

3 września 20234 września 2023przez
Intencje Apostolstwa Modlitwy – SIERPIEŃ 2023r.
Wpis

Intencje Apostolstwa Modlitwy – SIERPIEŃ 2023r.

POWSZECHNA KOŚCIOŁA Za ludzi żyjących na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi. KRUCJATA MODLITWY W INTENCJI PARAFII O mądre i odpowiedzialne decyzje ekonomiczne i polityczne rządzących, aby chroniły rodziny jako skarbu całej ludzkości. KRUCJATA MODLITWY W OBRONIE POCZĘTYCH DZIECI O...

6 sierpnia 20235 sierpnia 2023przez
Intencje Apostolstwa Modlitwy – CZERWIEC 2023r.
Wpis

Intencje Apostolstwa Modlitwy – CZERWIEC 2023r.

POWSZECHNA KOŚCIOŁA O zniesienia tortur – Módlmy się, by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin. KRUCJATA MODLITWY W INTENCJI PARAFII Abyśmy umieli rozpoznać i docenić bogactwo oraz różnorodność darów i charyzmatów, które Duch rozdaje dla dobra każdej wspólnoty i całej rodziny ludzkiej. KRUCJATA...

11 czerwca 202317 czerwca 2023przez
Intencje Apostolstwa Modlitwy – MARZEC 2023r.
Wpis

Intencje Apostolstwa Modlitwy – MARZEC 2023r.

POWSZECHNA KOŚCIOŁA Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia. KRUCJATA MODLITWY W INTENCJI PARAFII O owocne przeżycie Wielkiego Postu i rekolekcji wielkopostnych. KRUCJATA MODLITWY W OBRONIE POCZĘTYCH DZIECI O Miłosierdzie Boże dla całego świata,...

5 marca 202319 marca 2023przez
Intencje Apostolstwa Modlitwy – LUTY 2023r.
Wpis

Intencje Apostolstwa Modlitwy – LUTY 2023r.

POWSZECHNA KOŚCIOŁA Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje Komunia, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości na najbardziej potrzebujących. KRUCJATA MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY Módlmy się o dojrzałe powołania kapłańskie i zakonne w Polsce. KRUCJATA MODLITWY W OBRONIE POCZĘTYCH DZIECI O Miłosierdzie Boże dla całego świata, oraz o odważne i...

5 lutego 20235 lutego 2023przez
Intencje Apostolstwa Modlitwy – LISTOPAD 2022r.
Wpis

Intencje Apostolstwa Modlitwy – LISTOPAD 2022r.

POWSZECHNA Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny. PARAFIALNA KRUCJATA RÓŻAŃCOWA Módlmy się za zmarłych członków Kół Żywego Różańca oraz za wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących, aby dzięki wstawiennictwu Maryi mogli dostąpić radości...

6 listopada 20228 listopada 2022przez
Intencje Apostolstwa Modlitwy – LIPIEC 2022r.
Wpis

Intencje Apostolstwa Modlitwy – LIPIEC 2022r.

POWSZECHNA W intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością. KRUCJATA  MODLITWY  W  INTENCJI  OJCZYZNY Z Maryją, Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, oraz o odrodzenie duchowe rodzin. KRUCJATA  MODLITWY  W  OBRONIE POCZĘTYCH  DZIECI O...

3 lipca 20223 lipca 2022przez
  • 1
  • 2