Intencje Apostolstwa Modlitwy – GRUDZIEŃ 2023r.

POWSZECHNA KOŚCIOŁA
Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.

KRUCJATA MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY
Za naszą ojczyznę Polskę, aby przestrzegane w niej były Prawa Boże i aby stała się prawdziwym Królestwem Bożym.

KRUCJATA MODLITWY W OBRONIE POCZĘTYCH DZIECI
O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prośmy o szlachetne postawy dla dziennikarzy oraz pracowników mediów w głoszeniu prawdy o godności życia każdego człowieka, niezależnie od jego rozwoju, zdrowia czy upośledzenia.