Godziny

CODZIENNIE – RANO ( poniedziałek – sobota)

. 7.30 – 8.30

PONIEDZIAŁEK – godz. 18.30-19.30 – ks. Adam Hopciaś -proboszcz

ŚRODA – godz. 18.30-19.30 – ks. Mendrzak Marcin – wikariusz

PIĄTEK – godz. 18.30-19.30 – ks. Jakubiec Marcin-kapelan

NIECZYNNA – NIEDZIELA, ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI, I PIĄTKI,   I SOBOTY MIESIACA

Sakramenty

Przygotowanie do Sakramentów:

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis z USC)
 • dane o rodzicach chrzestnych (wyznanie rzymskokatolickie, dokładny adres zamieszkania)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (musi to być osoba wierząca i praktykująca, nie związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, która przystępuje do spowiedzi i Komunii Świętej, osoba bierzmowana)

BIERZMOWANIE

Spotkania odbywają się 1 raz w miesiącu:

II czwartek miesiąca o godz. 18..00 – kandydaci z kl. 3 Gimnazjum

III czwartek miesiąca o godz. 18.00 – kandydaci z kl. 2 Gimnazjum i kl. 7 Szkoły Podstawowej

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie o Chrzcie Świętym
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechezy szkolnej
 • wykazanie się znajomością prawd wiary katolickiej

MAŁŻEŃSTWO

 • metryka chrztu (ważna 6 miesięcy)
 • świadectwo bierzmowania (najczęściej wpisane w metryce chrztu)
 • dowody osobiste narzeczonych
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (tzw. kurs dla narzeczonych) i Poradni Rodzinnej
 • zaświadczenie z USC (ważne 3 miesiące), niezbędne, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy lub akt ślubu, jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny