Intencje Apostolstwa Modlitwy – LISTOPAD 2023r.

POWSZECHNA KOŚCIOŁA
Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

KRUCJATA MODLITWY W INTENCJI PARAFII
Módlmy się za zmarłych parafian, aby dzięki wstawiennictwu Maryi stali się uczestnikami chwały nieba oraz za zmarłych w czyśćcu cierpiących.

KRUCJATA MODLITWY W OBRONIE POCZĘTYCH DZIECI
O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prośmy o prawe sumienie dla lekarzy i pracowników służby zdrowia, aby życie każdego człowieka było chronione od poczęcia do naturalnej śmierci.