Wielki Post i cały rok ze św. Melchiorem Grodzieckim

Rok 2019 jest w województwie śląskim Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego.

Melchior Grodziecki urodził się w 1584 roku w Cieszynie. Wywodził się z rodu Grodzieckich, herbu Radwan. Jego przodkowie na początku XVI wieku przenieśli się do Księstwa Cieszyńskiego i osiedlili na zamku w Grodźcu. Dziadek i ojciec Świętego byli kasztelanami cieszyńskimi. Melchior pobierał nauki w kolegium jezuickim w Wiedniu, a następnie w Brnie, gdzie wstąpił do nowicjatu jezuitów. Przebywał w klasztorach jezuickich w Kłodzku, Czeskich Budziejowicach i w Pradze – tam w 1614 roku przyjął święcenia kapłańskie, a później został wychowawcą młodzieży. Po złożeniu ślubów wieczystych w 1619 roku został kapelanem wojsk cesarskich. Poniósł śmierć męczeńską na początku wojny trzydziestoletniej we wrześniu 1619 roku. Wyniesiony  na ołtarze w 1905 roku przez papieża Pius X. Kanonizacji dokonał podczas wizyty apostolskiej w Koszycach Jan Paweł II, dnia 2 lipca 1995 roku.

Związany ze Śląskiem Cieszyńskim XVII-wiecznego męczennika, który zginął za wiarę 400 lat temu.  św. Melchior łączą narody: słowacki, czeski, węgierski i polski. To dobry czas by wykorzystać go dla kształtowania takich wartości jak: wierność sumieniu, wzajemna miłość, pojednanie, postawa bezinteresownej służby i ofiary, uczenie się ekumenizmu. W naszej diecezji nie tylko teoretycznie mówimy o ekumenizmie, ale uczymy się go każdego dnia. Może być także dobrym patronem dla przeżywania przez nas napięć, trudności, nowych sytuacji – nie tylko w województwie śląskim, diecezji bielsko-żywieckiej, ale w Polsce.

Wizerunek św. Melchiora Grodzickiego będzie umieszczony przy figurze Matki Bożej przez cały rok. W kościołach naszej diecezji w I Niedzielę Wielkiego Postu czytany będzie list bp. Romana Pindla z okazji ogłoszenia w województwie śląskim  roku 2019 Rokiem Melchiora Grodzieckiego.

Ks. AH