KOLĘDA 2021/2022 (31.01.2022 – 06.02.2022 r.)

            Wielu z nas zadaje sobie pytanie o wizytę duszpasterską i o sposób jej zorganizowania. Zmysł duszpasterski podpowiada. że odwiedzanie rodzin naszych parafii to nasz obowiązek i piękna tradycja. Jednak trzeba czynić to sposób, jaki wydaje się najlepszy w danej fazie pandemii. Jeżeli w terminie przeznaczonym na wizytę duszpasterską nie będzie radykalnych obostrzeń, zdecydujemy się wyruszyć w odwiedziny i będziemy do dyspozycji w danym dniu w danym rejonie. Będziemy prosić, aby gotowość przyjęcia księdza po kolędzie wierni wyrazili wyjściem przed dom czy drzwi mieszkania. Wtedy kapłan z błogosławieństwem uda się do tych rodzin, które wcześniej wyraziły takie zaproszenie. W każdym przypadku będziemy szanować wrażliwość rodzin, które ze względu na obawy, lęk i troskę o zdrowie, o kogoś z bliskich odmówią kolędy. Nie przyjęcie kapłana przyjmować będziemy ze zrozumieniem, a niejako odstępstwo od Kościoła.

 

 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

31.01.2022 r. poniedziałek od godz. 15.00
x. Proboszcz ul. Ks. Dzidka do Szkoły Specjalnej
1.02.2022 r. wtorek od godz. 15.00
x. Proboszcz ul. Dzidka wzdłuż torów, Wyspiańskiego
x. Maciej ul. Kopernika od os. Kopernika do mostu trzeb.