Kapliczka Matki Bożej przy „Piwniczkach” w Sporyszu

W Sporyszu przy ul. Sporyskiej między ulicami bocznymi Grabową a Spadzista przy dawnych piwniczkach, w których rolnicy przechowywali na zimę zwoje produkty rolne została w dn. 19 lipca poświęcona kapliczka Matki Bożej. Powieszona została na starym dębie szypułkowym. Ma kształt kwadratowej szafki przykrytej dwuspadowym daszkiem. W środku jest obraz Matki Bożej Królowej Rodzin, Królowej Pokoju. Fundatorką kapliczki jest p. Helena Noga wraz z rodziną.

W czasie zmagania się z pandemią coronawirusa wielu ludzi szukało pomocy u Matki Bożej i zostali wysłuchani. Również w nawale dramatyczny doniesień z udręczonej wojną Ukrainy i wspomnień ludzi starszych pamietających czasy wojny to wezwanie i umieszczenie obrazu Matki Bożej wśród domów i zagród przy zbiegu wielu ulic na ogromny sens i wartość religijną i wychowawczą.

    Matko Boża Królowo Pokoju, Królowo Rodzin i chroniąca od zarazy módl się za nami.