Wspomóż Asystę Żywiecką „Sporyską”

W dniu 15 sierpnia przed kościołem przed każdą mszą św. będą rozprowadzań bukiety (na poświecenie Matki Bożej Zielnej), a dochód będzie przeznaczony na powstający film o Asyście Żywieckiej „Sporyskiej”.

ASYSTA ŻYWIECKA

Uroda, bogactwo i dostojność stroju żywieckiego zawsze były doceniane. Tradycja dumnego noszenia mieszczańskiego stroju przetrwała, a co najważniejsze, wciąż żyje. Na początku lat 90. ubiegłego stulecia do grupy ludzi, którzy kontynuowali zwyczaje przylgnęła nazwa – Asysta Żywiecka. I tak pozostało. W roku 1995 na rynku mieszczanie witali papieża Jana Pawła II. Była to największa manifestacja żywieckiej historii i tradycji, ale i powitanie wspaniałego gościa. Około 100 mieszczan założyło obywatelski strój. Współczesne pokolenie dba o swoją małą ojczyznę, mieszkańcy dumnie noszą stroje i uczestniczą w obchodach rozmaitych świąt kościelnych i narodowych. Zawsze obecni, jak dawniej, witają w murach miasta ważne osobistości, prezydentów, delegacje zagraniczne.

W roku 2016 w miesiącu marcu, Asysta Żywiecka stała się Stowarzyszeniem, którego celami są: pielęgnowanie, rozwijanie oraz dokumentowanie kultury i tradycji mieszczan żywieckich; ochrona spuścizny stroju żywieckiego oraz dziedzictwa niematerialnego; prowadzenie działalności kulturalnej, kultywowanie historii i tradycji; uczestnictwo w uroczystościach religijnych, państwowych oraz kulturalnych; organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i wykładów; wydawanie własnych publikacji oraz reprintów, współpraca z instytucjami i organizacjami o pokrewnych zadaniach społeczno – kulturalnych; organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych.

Zgodnie z przesłaniem swych przodków Asysta Żywiecka w strojach obywatelskich stoi na straży historii i tradycji grodu żywieckiego. Kontynuuje patriotyczny i religijny obowiązek pradziadów z dumą, miłością i nadzieją na przyszłość.